Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frykter for den franske tomaten etter utbrudd av virus

Franske myndigheter advarer mot at store deler av den franske tomatproduksjonen kan bli ødelagt dersom ToBRFV-viruset får spre seg.

Viruset smitter tomaten, men kan også slå seg til på chili og paprika. Foto: Mostphotos
Viruset smitter tomaten, men kan også slå seg til på chili og paprika. Foto: Mostphotos

ToBRFV-viruset, som står for tomato brown rugose fruit virus, truer den franske tomatproduksjonen. Viruset er oppdaget på tomater i et drivhus på en gård i Finistère. Skulle viruset spre seg videre kan dette få store økonomiske konsekvenser.

Ifølge en pressemelding fra det franske landbruks- og matdepartementet ble viruset oppdaget under inspeksjon tidligere i februar.

Størst på tomater

De første tilfellene av viruset ble oppdaget i tomat i Israel og Jordan i 2014 og 2015, før det ble oppdager i Tyskland og USA i 2018. I fjor ble viruset funnet i Nederland, Storbritannia, Hellas, Spania og Italia.

Tomat er den grønnsaken det produseres mest av i Frankrike, med 712.000 tonn i 2018. Hver franske familie spiser nesten 14 kilo tomater i året.

Annonse

Viruset er ikke bare skadelig for tomater, men også cilli og paprika. Det er ekstremt motstandsdyktig og kan overføres av frø og planter, av tomater som selv kan bære viruset, eller ved menneskelig aktivitet.

Det kan overleve på klær, verktøy og på andre overflater i svært lang tid. Viruset kan også overleve lenge i smittet jord. En smittet tomatplante er nok til å være smittekilde for et helt veksthus

Innfører tiltak

For å stoppe spredning av viruset har de franske myndighetene bedt både produsenter og hobbyprodusenter om å være ekstremt årvåkne. De ber om at alle som kjøper tomat, chili eller paprika sjekker at papirene er i orden, at bilsikkerhetstiltak brukes strengt på hver gård, og at tidlige mistanker om smitte meldes ifra.

De har også stanset all utsending av planter, frø og materialer fra gården hvor viruset ble oppdaget, og to drivhus på gården er sperret. Alle planter som er smittet blir destruert.

Det hissige viruset er oppført på EPPO-varslingslisten. Organisasjonen EPPO består av 52 medlemsland, primært i Europa, og er ansvarlig for samarbeid innen plantehelse.

– Hvis dette viruset hadde kommet i et kommersielt tomatgartneri ville all frukt veldig fort bli usalgbar. Det ville bety et stort økonomisk tap. Det er ikke farlig for mennesker, men avlingen blir usalgbar. Dette viruset er som en epidemi hvis det først setter seg, har professor ved NMBU, Trine Hvoslef-Eide, tidligere sagt til Nationen.

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Gårdsdammen – fra utskjelt til artsrik oase