Vegvesenet har hvert år i ti år bygget ned mer dyrket jord enn planlagt

Statens vegvesen har tatt mer dyrket mark til veiformål enn planlagt hvert eneste år fra og med 2009, ifølge deres egne årsrapporter.

Bildet viser utbygging av E6, med oppgraderinger av sideveier, i Trøndelag. Her er dyrket mark tatt for å lage gang- og sykkelsti. Foto: Lars Bilit Hagen
Bildet viser utbygging av E6, med oppgraderinger av sideveier, i Trøndelag. Her er dyrket mark tatt for å lage gang- og sykkelsti. Foto: Lars Bilit Hagen
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vil bli landets viktigste matkommune – lager plan for styrket jordvern