Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Varsler ny tilsynskampanje i norsk svinenæring

Mattilsynet har varslet om en tilsynskampanje i svinenæringen neste år. – Vi frykter at denne tilsynskampanjen starter for tidlig uten at produsentene er forberedt, og at det kan bli et enda mer anstrengt forhold til Mattilsynet, sier Norsvin.

Mattilsynet planlegger nå en ny tilsynskampanje i norsk svinenæring.
Mattilsynet planlegger nå en ny tilsynskampanje i norsk svinenæring.

I et brev fra Norsvin til Mattilsynet datert 31. oktober går det fram at tilsynet har varslet at de vil gjennomføre en tilsynskampanje som ser på dyrevelferd hos gris med oppstart ettervinteren 2020.

Ifølge brevet er årsaken til kampanjen funnene fra tilsynskampanjen i 2017/2018 og filmen “Griseindustriens hemmeligheter” som ble vist på NRK i juni 2019.

Norsvin, som er interesseorganisasjonen for svinebønder, viser til at de som følge av disse hendelsene har iverksatt en rekke tiltak, som dyrevelferdsprogram for slaktegriser og eget dyrevelferdsprogram for purkebesetninger.

De legger til grunn at de to siste årene har vært “ekstremt utfordrende” for svineprodusentene. De viser til at det tar tid å implementere alle tiltakene, og forventer at dette vil skje i løpet av 2020.

Norsvin anmoder derfor Mattilsynet om å utsette hele den varslede tilsynskampanjen.

– Det er akkurat fattet et vedtak et nytt dyrevelferdsprogram med flere nye krav til norsk svinenæring. Det er krav som er knyttet opp mot forskrift. Det er viktig at kravene kommer ut på en god måte med god informasjon så produsentene vet hva de skal gjøre. Vi frykter at denne tilsynskampanjen starter for tidlig uten at produsentene er forberedt, og at det kan bli et enda mer anstrengt forhold til Mattilsynet, sier administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes.

De ber også om at tilsynskampanjen ikke gjøres risikobasert.

– Vi mener at dersom man skal ha et rett bilde av næringen må Mattilsynet utføre en tilsynskampanje som gjelder hele næringen, ikke bare risikobaserte. Hvis tilsynskampanjen skal gi et riktig bilde av hvordan dyrevelferden er i norsk svinenæring, bør den også ta for seg produsenter som ikke har fått bekymringsmeldinger, og besetninger som har vært i søkelyset tidligere. Å drive en kampanje bare mot de produsentene gir ikke et bilde av næringen som helhet, sier Eik-Nes.

– Prøver ikke å unngå en tilsynskampanje

Annonse

– Norsvin har tidligere vært opptatt av å gjenreise tilliten til svinenæringen overfor forbrukerne. Er ikke dette en god anledning til å gjøre det?

– Jo, og vi har satt i gang flere tiltak. Vi har en opplæringsfilm som er ute nå som produsentene tar som en del av velferdsprogrammet. I tillegg til at det er innført flere veterinærbesøk hos produsentene. Dette er allerede tiltak som er iverksatt, sier Eik-Nes.

– Jeg vil understreke at der at det skal være god dyrevelferd i besetningen. Programmet har blitt iverksatt på alle områder. På noen områder krever krav fra Mattilsynet, som for eksempel til avblødning på spedgris og smågris ved avlivning. Dette er helt nytt og det vil ta noe tid før den nye praksisen går slik det er tenkt, sier Eik-Nes.

– Når mener du at tiden er inne for en tilsynskampanje?

– Når informasjonen har gått ut til produsentene er tiden inne for det. Vi prøver ikke å unngå en tilsynskampanje. Tvert imot ber vi om at det holdes regelmessige tilsynskampanjer. Men tilsynskampanjene må forholde seg til at nye krav som er vedtatt overfor svineprodusentene er blitt kommunisert slik at svineprodusenten har mulighet til å følge opp disse. Dette er et minimum som vi må forvente, sier Eik-Nes.

Mattilsynet: – Planleggingen er i gang

I sitt svar til Norsvin presiserer Mattilsynet at de er i gang med å planlegge kampanjen og at den vil iverksettes ettervinteren 2020.

«Vi har òg tro på at den varslede kampanjen til Mattilsynet kan ha en synergieffekt og på den måten gi tiltakene et ekstra løft innledningsvis. Vi opplever at næringa og Mattilsynet er i god dialog, og at det er rom for innspill til utformingen og gjennomføringen av kampanjen», skriver seksjonsleder for dyrevelferd i Mattilsynet Torunn Knævelsrud.

Hvorvidt utvalget av besetningene skal være risikobasert vil Mattilsynet drøfte i den videre planleggingen av kampanjen.

«Overordnede føringer fra EØS-regelverket er at tilsyn skal være risikobaserte. Planleggingen av kampanjen er i gang. Vi har en målsetting om kampanjestart på ettervinteren 2020, og vi har da tro på at inspektørene vil se en næring med tydelige velferdsmål», står det i tilsvaret.

Neste artikkel

Mattilsynet: Flest alvorlige dyrevernsaker i kjæledyrhold