Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Våren kommer, men når?

Her er sesongens første rapporter fra Norsk Landbruksrådgiving.

Det er fortsatt mye snø i Troms og Finnmark. Bildet er tatt 12. april i Kvæfjord. Foto: Ingrid Myrstad

Veksttorget er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Finnmark og Troms: Vi spår sein vår

Det ligger fremdeles mye snø både i Troms og Finnmark. Store deler av vinteren har vært svært kald med lite nedbør og på snøfattige områder forventes svært dyp tele.

Det meldes om isdanning enkelte plasser, men det er enda for tidlig å si noe om hva dette vil bety med tanke på overvintring av graset. Vi er også spent på hvordan jordbær og bringebær har klart vinteren. Vi krysser fingre og håper det beste.

I veksthus er det forsiktig oppstart med såing av grønnsaker og det er snart tid for å legge potet til groing. Det er lite vårtegn å se, men snøfrie veier og drypping fra tak er en god begynnelse. Tjelden er rapportert ankommet Nord-Norge og dagene blir stadig lengre og lysere.

Meldt inn av Ingrid Myrstad, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

Nordland: Våren kommer, men når?

Vinteren holder fortsatt taket i Nordland. Mye snø og dyp tele. I sør begynner jorda nærmest sjøen å bli snø og isfri. Det er stor usikkerheten på hvordan overvintringen blir i år. Mye is og snø øker faren for overvintringskader. God herding i fjor høst og snø oppå isen gir håp om at enga klarer seg selv om sola nå skinner. Noen hjelper til med snø og issmeltingen ved å kjøre på kalk eller grus for å få mer fart.

Poteter er satt til groing, gjødsel og såfrø er kommet hjem på gården. Husdyrgjødsellagrene er fulle og mange kjøre til naboer som har ledig plass. Blåveis og hestehov titter frem, trekkfuglene kommer. Gåsa har allerede begynt beitinga på enga. Sjura har startet bygging av reir og skal vi stole på ho så blir det er varm sommer.

Meldt inn av Knut Alsaker, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Tidlig påske, sein vår i Trøndelag?

Etter ei flott påske i Trøndelag, som store deler av Sør-Norge, har vi hatt en kjølig værtype til nå. Dette ser ut til å forandre seg denne uka. Det er imidlertid kaldt, jordtemperaturen er fremdeles altfor lav til at det er noe aktivitet i jorda.

Det er også altfor fuktig til å begynne med jordarbeiding, så det er svært viktig å smøre seg med tålmodighet enda og vente. Men når er jorda lagelig? Det enkleste og beste hjelpemiddelet for å se på dette er en spade. Ta med deg spaden ut på jorda og grav deg ned 20 cm. Snu jordklumpen, og se om jorda smuldrer (jorda er løs) når du klemmer på klumpen.

Dersom jorda former seg til en ball når du klemmer på klumpen er jorda for blaut for jordarbeiding. Pass på å ha godt hjulutstyr og lavt lufttrykk, og tenk på jordstruktur og husdyra vi har i jordprofilet vårt før du kjører utpå jorda di i vår. God våronn!

Meldt inn av Anders Eggen, NLR Trøndelag

Annonse

Vestlandet: Landskap i brunt og grønt

Vinteren som ligg bak oss har vore langdryg. Kringom står breiddfulle gjødselkummar og lengtar etter avspenning. Når er det frostfritt? Somme er i gong, og har forgylla bakken med ei hinne av graseliksir. Hjorten si fine nase varar det og veit at han snart får selskap av stabbande småfe og siglande naut, der han i vinter fekk vandra i fred.

So langt er det ikkje noko som tyder på omfattande vindeterskade på eng. Veksling mellom nattefrost og solfylte dagar kan likevel vera ei utfordring. Våronna er forseinka med fleire veker, og det spøkar for tidlegpotetene. Men no har det snudd. Våren er komen!

Lamsjuke søyer ligg i desse dagar og strevar. Om ikkje lenge er dei her; dansande lam i eit landskap i brunt og grønt.

Meldt inn av Torleif Bakke Haavik, NLR Vest

Møre og Romsdal: Vårsola i bakkane blenkjer …

Det har vore ein gammaldags vinter med etter måten mykje snø og kulde. Mange stader kom snøen tidleg i november og ligg framleis. Nede ved sjøen har det vore lite snø, men ein skal ikkje langt opp før det ligg mykje snø endå. Der det er lite snø er det mykje tele og omvendt. Med tele i jorda tek det si tid før graset vert grønt, men hjorten har kome ned på bøane allereie.

Sjølv om det er fint ver, lange dagar og mildare i lufta må nok dei fleste vente lenge med våronna endå. Derimot er lamminga i gang, og mange driv med vedhogst og andre med frukttreskjering. Stabilt snødekke om vinteren er bra, men mange stader er det is som kan gi risiko for isbrann. Då lønner det seg å strø ut sand, mold eller mørk kalk som kan tine luftehol i isen.

Meldt inn av Aksel Døving, Landbruk Nordvest

Rogaland og Agder: Nå kom endeleg varmen

Det var ikkje rette året for sein vår. Gjødsellager er fulle og fôrlager er tomme etter ein våt og vanskeleg sesong i fjor. Snøen ligg ennå på fjellgardar og det har vore frost og snøfall i låglandet eit stykke ut i april, men nå kom endeleg varmen. Langtidsmeldingane lovar «sommar» så langt ein kan sjå. Det er heller ikkje meldt nedbør. Varme og rask vekst i beitene gir sparte kostnader og lettar arbeidet for sauebøndene som har ein travel månad framfor seg.

Det har vore ein tørr vår. Mange har nytta kuldeperiodane til reparasjon av grøfter. Graset har truleg tålt vinteren greitt, men det er håp om at potetknollar har frôse. I milde vintrar kan potetspirer bli eit ugras i neste kultur og i haust blei heile åkrar ståande på grunn av vanskelege hausteforhold. Tidlegprodusentane er godt i rute med potet og grønsaker og mange kulturar er i jorda allereie.

Meldt inn av Annlaug Fludal, NLR Rogaland

Østlandet: Bart i sør fortsatt mye snø i nord

Etter er en vinter med variabel snømengde er det nå bart i sørlige områder, men fortsatt mye snø i indre strøk av Østlandet. Det har vært til nå en kjølig vår og det er lite vekst i høstsådde vekster og i eng. Både høstkornet og høstrapsen ser ut til å ha klart seg gjennom vinteren. Mange vil allikevel vurdere å så om deler av – eller hele arealet med høstkorn.

Dette grunnet dårlig og ujamn etablering i fjor høst etter mye nedbør etter såing. Den første gulrota ble sådd under plast 3 april i Rygge. Kålplanting, mere gulrot såing og setting av poteter under plast står nå for tur. Får vi nå en varmere periode, telen slipper og det blir kjørbart vil mange ut å gjødsle høstkorn og eng.

Meldt inn av Bjørn Inge Rostad, NLR Øst

Neste artikkel

Hvordan overlever småkrypene vinteren?