Utvikler kraftmaster som passer bedre i jordbrukslandskapet

Kraftnettet i Norge utgjør til sammen rundt 130.000 kilometer. NVE ønsker at nettselskapene i større grad tar i bruk master tilpasset kulturlandskapet.

Tilpasset landskapet: NVE ønsker at nettselskapene i større grad tar i bruk kraftledningsmaster med farger, form og materialer tilpasset ulike jordbrukslandskap de går gjennom. Her fotomontasje med rørmaster av kompositt gjennom jordbrukslandskap på Rudshøgda i Ringsaker kommune. Alle fotomontasjer: Multiconsult
Tilpasset landskapet: NVE ønsker at nettselskapene i større grad tar i bruk kraftledningsmaster med farger, form og materialer tilpasset ulike jordbrukslandskap de går gjennom. Her fotomontasje med rørmaster av kompositt gjennom jordbrukslandskap på Rudshøgda i Ringsaker kommune. Alle fotomontasjer: Multiconsult
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Norges strømflyt til Sverige begrenses