Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utvalg skal kartlegge klimagassutslippene i landbruket

For første gang er skal et utvalg gå gjennom og få en oversikt over klimagassutslippene fra landbruksnæringen i Norge. 

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) bestiller mer kunnskap om klimagassutslipp fra landbruket.Foto: Patrick da Silva Sæther
Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) bestiller mer kunnskap om klimagassutslipp fra landbruket.Foto: Patrick da Silva Sæther

Utvalget er satt ned av landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og har fått forskningsleder i Cicero, Steffen Kalbekken, som leder.

For første gang skal et bredt sammensatt utvalg se nøye på metoder for hvordan landbrukets utslippsregnskap kan videreutvikles og synliggjøres på en bedre måte.

I utvalget sitter representanter fra flere departementer, næringsorganisasjonene i landbruket og fageksperter.

Les også: Forskingsgruppe skal revidere utdatert kunnskap om klimagass

Landbruks- og matministeren sier arbeidet som skal utføres, er banebrytende.

– Jordbruket har selv tatt til orde for å ta sin del av ansvaret når det gjelder å oppnå Norges klimaforpliktelser. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt klimaglassutslippene i landbruket og behov for bedre kunnskap, sier Dale.

Annonse

– Resultatet som beregningsutvalget kommer fram til vil gi bedre kunnskap om hvordan klimagassutslipp og – klimagassopptak – i norsk jordbruk henger sammen. På den måten vil tiltak som skal gjennomføres, bli mer kostnadseffektive og basert på mest mulig korrekt kunnskap, sier ministeren.

Les også: EU går videre til sluttforhandlinger om ny klimaplan

Det er hovedsakelig utslipp knyttet til metan og lystgass som blir regnet inn i jordbrukssektorens regnskap. Norges rapportering og metodikk er i tråd med kravene i Klimakonvensjonen.

Utvalget skal ha sitt første møte den 12. desember. (©NTB)

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger