Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mistanke om alvorlig sykdom hos sau i Trøndelag

Veterinærinstituttet har funnet antistoffer mot lentivirus hos sau i Trøndelag. Lentiviruset kan gi sykdommene Mædi og CAE.

Mattilsynet sjekker ut om sauene er smittet av lentiviruset. Illustrasjonsfoto: Stephanie / Mostphotos
Mattilsynet sjekker ut om sauene er smittet av lentiviruset. Illustrasjonsfoto: Stephanie / Mostphotos

Funnene er gjort under rutineprøver på slakterier, og Mattilsynet er nå i gang med å utrede saken videre. Mædi og CAE er to alvorlige sykdommer, og all forekomst eller mistanke om forekomst skal meldes inn.

Det kan ta opp til flere år før dyrene blir syke av viruset, og smittet skjer via luftveiene ved tett kontakt mellom dyr eller gjennom melk fra søye til lam, skriver Mattilsynet i en kunngjøring.

Sykdommen kan vise seg ved kronisk lungebetennelse, mens noen dyr ikke viser symptomer i det hele tatt. Sykdommene kan ikke behandles, og det er heller ikke mulig å vaksinere dyrene mot viruset.

Annonse

Mattilsynet pålegger restriksjoner i besetninger hvor det er mistanke om sykdommen, fram til situasjonen er utredet.

– I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen. Livdyrhandel er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger, står det i kunngjøringen.

Sauene kan fortsatt gå på utmarksbeite, så lenge det ikke er fare for at de kan smitte andre besetninger.

Viruset kan smitte både sauer og geiter, men smitter ikke til mennesker. Ifølge veterinærinstituttet smittes de fleste dyrene som lam.

Neste artikkel

Ferdigvasket salat trolig kilde til utbrudd av mage-tarmbakterie