Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulovlig tømmerimport truer norsk skog

Det foregår ulovlig import av tømmer og trevarer til Norge, viser en rapport fra Nibio. Importen utgjør en trussel for norsk skog.

Det importes ulovlig tømmer til Norge, som kan komme fra ulovlig hogst og som kan ta med seg skadelige arter til Norge. Illustrasjonsfoto: Siri Juell Rasmussen
Det importes ulovlig tømmer til Norge, som kan komme fra ulovlig hogst og som kan ta med seg skadelige arter til Norge. Illustrasjonsfoto: Siri Juell Rasmussen

– Det er særlig urovekkende at det fortsatt importeres store volum av trevarer som potensielt kan bringe med seg noen av de mest alvorlige skogskadegjørerne som finnes. Dette til tross for at disse er regulert i norske lover og forskrifter, sier Bjørn Økland, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) til instituttets egne nettsider.

I rapporten kommer det fram at manglende informasjon og rutiner hos tolletaten gjør at den ikke klarer å oppdage ulovlig import. Økland mener nemlig det burde være mulig å oppdage ulovlig import tidlig, da varenummer og opphavsland kan gi en indikasjon.

Fremmede arter i norske skoger

Faren er at det kan følge med fremmede arter av insekter, sopp og planter, som kan spre seg og gjøre skade i norske skoger. Statistikken i rapporten viser at det importeres tømmer og tre fra både Nord-Amerika og Asia.

– De alvorligste eksemplene finner vi i importstatistikken fra Nord-Amerika, hvor det har vært importert bartrevirke som potensielt kan føre med seg arter som «mountain pine beetle», «southern pine beetle» og furuvednematode. Den førstnevnte arten forårsaker for tiden det mest omfattende barkbilleutbrudd i kjent historie, og vår stedegne furu er en av flere furuarter som er mottakelig for denne nordamerikanske barkbillearten, sier Økland.

Annonse

Et insekt som kan gjøre store skader er barkbillen. I Sverige ser man at det er mye granbarkbiller i år, og man frykter også en invasjon i Norge. Billene kan gjøre store skader på trær.

Importerer stort fra Asia

Nibio-rapporten viser at importen fra Asia har økt de siste årene, og at det var særlig stor import i 2017.

– Her kan det bli med betydelige skadegjørere på løvtrær og frukttrær, som asiatisk sitrustrebukk, asiatisk løvtrebukk og asiatisk askepraktbille. I løpet av de siste to årene har norske reguleringer kommet på plass også for disse artene, men vi ser at det likevel skjer import av trevarer som trolig er i strid med reguleringene, sier Økland.

Man ser også at det er fare for at noe av trevirket som importeres er ulovlig hogd. Ulovlige hogst bidrar til avskoging og representerer mellom 7 og 14 prosent av de totale CO2-utslippene fra menneskelige aktiviteter

– Rapporten viser at Norge i noen tilfeller kan bidra til handel med tømmer og treprodukter basert på tropiske treslag og hogst som på annen måte er ulovlig.

Neste artikkel

Nytt anlegg skal gjøre rester fra landbruket til energi og biokull