Tverrpolitisk motstand mot avgift på storfe

Miljøpolitikarar på Stortinget avviser å innføre avgift på storfekjøtt, trass mogleg klimagevinst. Fleire fryktar meir import og uheldige sideeffektar.

Avgiftseffekt: Politikarar fryktar auka import av kjøtt og kraftfôr og vender tommelen ned for avgift på storfe og kjøtt. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Avgiftseffekt: Politikarar fryktar auka import av kjøtt og kraftfôr og vender tommelen ned for avgift på storfe og kjøtt. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Klimautslepp i jordbruket

Klimagassutsleppa frå jordbruk, slik SSB definerer det, var 4,5 mill. tonn CO2-ekvivalentar i 2015, ned 5,3% sidan 1990.

Norge vil forplikte seg til 40% utsleppskutt innan 2030 i ikkje-kvotepliktig sektor, der jordbruk inngår, i tråd med EUs plan for kuttfordeling.

Miljødirektoratet ville ha vurdert fem klimatiltak. Kutt for storfekjøtt gav størst utsleppskutt. Andre tiltak er biogass frå gjødsel, mindre matsvinn og stopp i nydyrking av myr.

– Det er ikkje aktuelt for verken regjeringa eller Høgre å avgrense produksjonen av raudt kjøtt ut frå klimaomsyn. Mange andre tiltak er viktigare, som overgang frå fossilt drivstoff til straum, hydrogen eller meir bruk av biogass, seier Høgre-representant Tina Bru, som er 2. nestleiar i energi- og miljøkomiteen.

– Diskuterer ikkje avgift

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

6 mnd fra 849,-

Helg+Digital

Bestill

6 mnd fra 899,-

Komplett

Bestill

6 mnd fra 1 049,-

Neste artikkel

Stopper salget av storfe for å hindre spredning av ringormutbrudd