Trur meir aggressiv gris kan gi meir skadar

Bønder melder om meir aggressive grisar etter endringar i avlen. Grisebonde Brede Kjeverud trur det kan gi fleire skadar og utfordre dyrevelferda.

Krevande: Ein ny og meir krevande gris kombinert med pressa bondeøkonomi og stort arbeidspress kan vere ein uheldig kombinasjon, ifølgje slaktegris- og storfebonde Brede Kjeverud, som meiner det er viktig å leite etter årsaker til at tilfelle med dårleg dyrevelferd kan oppstå. Foto: Helen Sjølie Kjeverud
Krevande: Ein ny og meir krevande gris kombinert med pressa bondeøkonomi og stort arbeidspress kan vere ein uheldig kombinasjon, ifølgje slaktegris- og storfebonde Brede Kjeverud, som meiner det er viktig å leite etter årsaker til at tilfelle med dårleg dyrevelferd kan oppstå. Foto: Helen Sjølie Kjeverud

Slaktegrisprodusenten i Våler kommune i Hedmark har merka store endringar i lynne til grisane etter at det er gjort omfattande endringar i avlen siste åra. Medan grisane før var rolegare skal dei nå vere langt meir aktive og livlege, noko som kan slå ut i aggressivitet og meir halebiting.

– Krev meir av bonden

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Avlyser jamstilling i næringar som ikkje tar reguleringsgrep