Trur fredsprisen gir styrka innsats for betre jordvern

Årets fredspristildeling skapar begeistring i Jordvern Norge, som ventar at følgjene vil bli at regjeringa styrkar innsatsen for betre jordvern.

Matberedskap: Årets fredspris, som går til kampen mot svolt og for betre matforsyning, vil bidra til styrka jordvern her i landet trur Jordvern Norge. Dei ser på kampen mot svolt og for eit sterkare jordvern som to sider av same sak og ber regjeringa bli med på fleire grep for å stoppe nedbygginga av matjord. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Matberedskap: Årets fredspris, som går til kampen mot svolt og for betre matforsyning, vil bidra til styrka jordvern her i landet trur Jordvern Norge. Dei ser på kampen mot svolt og for eit sterkare jordvern som to sider av same sak og ber regjeringa bli med på fleire grep for å stoppe nedbygginga av matjord. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Knut sprengte vekk fjell for å plassere korntørka på andre steder enn på matjorda