Trur dyrare dyrlegar kan gi meir avliving av gris

Kraftig vekst i veterinærprisane kan bidra til at fleire griser blir avliva, trur Norsvin-overveterinær Peer Ola Hofmo. Han kallar det er eit etisk dilemma i eit ressurs- og matsvinn-perspektiv.

Stadig dyrare veterinærtenester målt mot griseprisen kan føre til at terskelen for å avlive griser i staden for å behandle dei blir lågare. Eit dilemma i eit ressursperspektiv, ifølgje Norsvin-veterinær Peer Ola Hofmo. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Forsker: – Det fattes vedtak på bakgrunn av sterk medieeksponering av enkelthendelser