Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Troms: "Beitenæringa og lokalbefolkning må respekteres!"

Brev til Statsministeren fra ordførerne i Troms.

Illustrasjonsfoto: Ole-Tommy Pedersen / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Ole-Tommy Pedersen / NTB scanpix

Beitenæringa og lokalbefolkning må respekteres!

"På vegne av 20 av 24 kommuner i Troms, oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Troms står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovdyrforlik følges opp slik det er vedtatt! Troms har opplevd stort rovvilttrykk og store skader år etter år. Det er sterkt påkrevet med en gjennomgang av apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis.

Gjennom vinteren, våren og sommeren har trykket på beitenæringa vært enormt i store deler av Troms. Gaupe og jerv har forvoldt store skader på reinflokkene i løpet av vinteren, og på våren har ørna drept mange reinkalver i tillegg til annen rein. Bjørn har i løpet av sommeren fått herje på indre strøk og svært mange sauer har blitt drept. Til tross for at det hele tiden har vært gitt fellingstillatelse mangler Staten et effektivt virkemiddelapparat for å ta ut skadedyrene.

Vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat. Vi mener at de naturgitte ressursene som kan anvendes til matproduksjon, i hele landet, må nyttes til nettopp dette av hensyn til både selvforsyning, matsikkerhet og verden forøvrig. Dagens etterlevelse av rovdyrforliket bygger ned mulighetene for dette, og reduserer vår egen selvforsyningsgrad!

Til tross for ferske kadaver har vi i Troms opplevd avslag på søknader om felling på gaupe og ørn. Dette er i strid med målsettingen for rovviltpolitikken som er vedtatt i Stortinget.

Skadefelling må i større grad gis forebyggende når det er potensial for skader på sau og rein. Når tillatelse til skadefelling er gitt, er det myndighetenes ansvar å avlive dette dyret raskt. Forvaltning betyr ikke bare å bevare, men også å ta ut de dyrene som er bestemt skal avlives. Dette må gjøres så raskt som mulig av folk som har kunnskap om dette. I den grad det mangler kunnskap må det initieres en utprøving, slik at vi kan finne de mest effektive metodene for uttak.

Det er også viktig å presisere at det er svært viktig at vi har en regional forvaltning, da det er menneskene som bor og lever i regionene som kjenner den enkelte regions situasjon best.

På vegne av kommunene i Troms oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Troms står ovenfor, og sørge for at Stortingets vedtatte rovdyrforlik følges opp på kort sikt, men også med sikte på neste års beitesesong!"

Les flere brev fra rovvilt-oppropet her:

Roar Åge Jakobsen, ordfører i Berg kommune

Gunda Johansen, ordfører i Balsfjord kommune

Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen kommune

Eva Ottesen, ordfører i Gratangen kommune

Dan Håvard Johnsen, ordfører i Lyngen kommune

Eirik Losnegård Mevik, ordfører i Kvænangen kommune

Fred Flakstad, ordfører i Torsken kommune

Helene Berg Nilsen, ordfører i Skånland kommune

Knut Jentoft, ordfører i Storfjord kommune

Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy kommune

Jan Fredrik Jensen, ordfører i Tranøy kommune

Jan-Eirik Nordahl, ordfører i Sørreisa kommune

Berhardt Halvorsen, ordfører i Lavangen kommune

Marianne Bremnes, ordfører i Harstad kommune

Svein Leiros, ordfører i Kåfjord kommune

Nils Ole Foshaug, ordfører i Målselv kommune

Øyvind Evanger, ordfører i Nordreisa kommune

Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy kommune

Marit Alvig Espenes, ordfører i Dyrøy kommune

Toralf Heimdal, ordfører i Bardu kommune

Neste artikkel

Fellingstillatelse på ulv på Kongsberg