Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

3 prosent søkte seg til utdanning innen landbruk

2159 unge har søkt seg til utdanningsprogrammet naturbruk på videregående. 648 har søkt om læreplass.

3 prosent av de unge søkerne vil arbeide med jordbruk, skogbruk eller andre typer landbruk. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Av alle unge 10.-klassinger som har søkt plass på videregående, har 2,9 prosent søkt om plass på naturbruksutdanningen.

Naturbruk er utdanningen for gartnere, agronomer, skogsoperatører, hestefaglært, fiskere og fagarbeider i reindrift.

Antallet søkere har gått jevnt oppover de siste årene. I 2017 søkte 4573 elever om skole- eller læreplass, mens det i år har økt til 5022.

Annonse

Søknadene er jevnt fordelt mellom kjønnene, med 2608 gutter og 2342 jenter.

Flest unge har søkt seg til naturbruk i Hordaland, med Nordland på plassen bak. Av fagene på naturbrukslinjen er det flest som ønsker å ta faget "landbruk og gartnernæring."

Det er fortsatt flest som søker seg til studiespesialiserende fag, mens helse- og oppvekst har flest søkere av de yrkesrettede utdanningene.

Naturbruksutdanningen har hatt en jevnt oppgang i antallet søkere siden linjen ble opprettet i 2006. Dette skjedde som følge av Kunnskapsløftet, hvor man kuttet antallet studieretningsfag fra 15 til 12.

På naturbruksutdanningen læres det om naturmaterialer, landskapsutforming, fiske- og friluftsliv, dyrestell, dyrevelferd, planteliv, naturprosesser og biologisk produksjon, skriver villbli.no.

Neste artikkel

Klima-eliten samlet i Stockholm