Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trapper opp tilsynet i Nordfjella

Etter at to lam satte seg fast i to av de nesten 700 grindene rundt saltsteinene i Nordfjella, trapper Mattilsynet nå opp tilsynene for å forhindre lignende hendelser. Grindene er satt opp for å hindre spredning av skrantesjuke.

Slike saltsteiner på Nordfjella har blitt gjerda inn i et forsøk på å hindre smitte av skrantesjuke. Foto: Jon Haaland.
Slike saltsteiner på Nordfjella har blitt gjerda inn i et forsøk på å hindre smitte av skrantesjuke. Foto: Jon Haaland.

I ei pressemelding fra tilsynet sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet at de ser alvorlig på hendelsen. De vil også arbeide med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene.

To sauer satt fast

I forrige uke blei Mattilsynet varsla om at to sauer hadde satt seg fast i grindene som er satt opp. Mattilsyner har også fått henvendelser om dyr som har kommet seg inn i grindanlegg, uten å komme seg ut igjen.

Annonse

– Dette er en veldig uheldig situasjon. Forbudet mot saltsteiner kom veldig seint med tanke på beiteslippet i området. Vi har forsøkt å forberede næringa på at det kom, men forstår at mange er opprørt. Når det i tillegg viser seg at ikke alle grindene som er satt opp for å hindre spredning av smitte fungerer godt nok, forstår vi at mange er sinte. Vi gjør det vi kan nå for å bedre situasjonen, opplyser Jahr i pressemeldinga.

Smitte av skrantesjuke

Det er fremdeles skrantesjukesmitte i terrenget i Nordfjella. Ifølge den siste risikovurderinga fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, utgjør salteplassene i Nordfjella de stedene med mest smitte, sau på beite utgjør den største risikoen for at smitten sprer seg, og det er grunnen til at Mattilsynet har sperret av de i underkant 700 salteplassene i Nordfjella.

– Bekjempelsen av Skrantesjuke er nybrottsarbeid for Mattilsynet, og på mange måter må veien bli til mens vi går. Grindene har en svært viktig funksjon i bekjempelsen mot denne dødelige dyresykdommen, men vi må lære av de feilene som har blitt begått under oppsettet av dem og gjøre fortløpende justeringer hvis behov. Dette tar vi alvorlig, sier Jahr.

Neste artikkel

Lærer Oslo-barna om sau