Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Søker tørkeerstatning for 1,3 milliarder kroner

Gårdbrukerne vil søke erstatning på over 1,3 milliarder kroner etter den tørre sommeren i år, ifølge en ny prognose fra fylkene.

1,3 milliarder kroner har tørkesommeren kostet norske bønder, viser en oversikt fra fylkesmennene- Foto: Mariann Tvete
1,3 milliarder kroner har tørkesommeren kostet norske bønder, viser en oversikt fra fylkesmennene- Foto: Mariann Tvete

Beløpet er 200 millioner kroner høyere en prognosene fra august, opplyser Landbruksdirektoratet.

Det er varslet over 12.000 søknader, og høye erstatningsbeløp. Tallet er vesentlig høyere enn i et gjennomsnittsår, da det kommer rundt 700 søknader om avlingsskadeerstatning.

Rundt en tredel av søknadene ventes å komme fra Oppland, Oslo og Akershus. Her tilsier prognosen at det vil søkes om nær en halv milliard kroner til sammen. Bare i Oppland ventes det 2.424 søknader.

I disse områdene har grovfôr- og kornproduksjonen sviktet.

Ulikt utslag

Den ekstreme tørken og sterke varmen har slått til ulikt i forskjellige deler av landet.

Annonse

– Lokale regnbyger har også variert mye i tørkerammede områder. Det er derfor stor variasjon mellom enkeltbruk også innen samme fylke. Det kom noe nedbør i august, men det var for sent for mange, kornet var bortimot modent, og enga har i varierende grad svart på nedbøren, opplyser Landbruksdirektoratet.

Avlingsskaderstatninger

Prognose per 15. september for antall søknader om avlingsskadeerstatninger og beløp avrundet til nærmeste hele million.

* Østfold: 1.581 saker – 134 millioner kroner

* Oslo og Akershus: 1.716 saker – 228 millioner kroner

* Hedmark – 1.330 saker – 165 millioner kroner

* Oppland: 2.424 saker – 251 millioner kroner

* Buskerud: 1.620 saker – 137 millioner kroner

* Vestfold: 1.120 saker – 118 millioner kroner

* Telemark: 630 saker – 67 millioner kroner

* Aust- og Vest-Agder: 832 saker – 112 millioner kroner

* Rogaland: 260 saker – 24 millioner kroner

* Hordaland: 73 saker – 3 millioner kroner

* Sogn og Fjordane: 231 saker – 19 millioner kroner

* Møre og Romsdal: 142 saker – 16 millioner kroner

* Trøndelag: 230 saker – 37 millioner kroner

* Nordland: 80 saker – 14 millioner kroner

* Troms: 65 saker – 6 millioner kroner

* Finnmark: Ingen saker

* Totalt: 12.334–1.330 millioner kroner

(Kilde: Landbruksdirektoratet)

I intensive produksjoner som grønnsaker, poteter og bær, er det vanlig at bøndene har vanningsanlegg, men dette er ikke vanlig i korn- og grovfôrproduksjon.

Det er stor avlingssvikt i Agder og Øst-Norge, og noe mindre på Vestlandet. Agder fikk regn noe tidligere i august, så bøndene der tok igjen noe etter en meget krevende start på sesongen. På Østlandet har regnbygene falt ujevnt over landsdelen. Rogaland og Vestlandet ligger på 70–80 prosent av normalt avlingsnivå.

Mange har fått alt ødelagt

De som ikke har hatt vanningsanlegg på Sør- og Østlandet, har stort sett fått sin avling helt ødelagt i år. De med vanningsanlegg har også hatt en stor jobb med å vanne nok, og varmen har vært en utfordring i seg selv, selv om det er vannet nok, ifølge direktoratet.

Både kommuner og fylker rapporterer at det er svært vanskelig å anslå graden av avlingssvikt. Store arealer er rammet, og tapene blir først dokumentert når avlingen blir solgt. For å ha rett til erstatning, må avlingen være mindre enn 70 prosent av et normalår.

Prognosen er foreløpige tall, og de endelige tallene for kommer først når utbetalingene er gjennomført. Søknadsfristen 31. oktober, og da vil det bli klart hvor mange søknader som kommunene og fylkesmennene skal behandle.

Neste artikkel

Danmark: Varsler raskere forbud mot buregg