Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fellingstillatelser på bjørn i Sør-Varanger og jerv i Gudbrandsdalen

Kun tre dager etter at en bjørn ble skutt i Neiden er det nå gitt en ny skadefellingstillatelse på bjørn. Det er også gitt tillatelse for skadefelling av en bjørn på Skogerøya lenger nord i Sør-Varanger kommune. I Gudbrandsdalen er det gitt fellingstillatelse på en jerv.

Det er gitt fellingstillatelse på to nye bjørner i Sør-Varanger kommune. Foto: Mostphotos
Det er gitt fellingstillatelse på to nye bjørner i Sør-Varanger kommune. Foto: Mostphotos

I Neiden har har skader på sau og lam blitt, av Statens naturoppsyn (SNO) vurdert til å være tatt av bjørn. Det ble mandag felt en Bjørn i et vann i Neiden. Fellingslaget skal ha vært forberedt på at det kunne være en til bjørn i området etter at et nytt sauekadaver ble funnet samme dag.

Fylkesmannen i Troms og Finmark har gitt skadefellingstillatelsen er gitt til det interkommunale skadefellingslag i Sør-Varanger. Tillatelsen gjelder til og med onsdag 31. juli.

Bjørn i kalvingsområde for rein

Det er også gitt en fellingstillatelse lenger nord i kommunen på Skogerøya. Fellingstillatelsen er gitt til Reinbeitedistrikt 4/5B og gjelder en bjørn.

Annonse

Fellingstillatelsen er gitt på bakgrunn av observasjoner på øya som er kalvingsområde for reinbeitedistriktet. Bjørnen skal ha jagd rein ut i sjøen. Fellingstillatelsen gjelder til onsdag 31. juli.

Jerv i Gudbrandsdalen

Fylkesmannen i Innlandet har gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu kommune. Nord-Fron kommune er ansvarlig for fellingen. Tillatelsen gjelder fram til tirsdag 30. juli.

Tillatelsen kommer etter at SNO har dokumentert et lam tatt av jerv i området Nåsåberget i Nord-Fron 23. juli.

Neste artikkel

Har du sett gaupefamiliar?