Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

To bønder dømt til å lønne underbetalt gårdsarbeider

En mann uten arbeidstillatelse fikk jobb på en gård. Bøndene er nå dømt til å betale ham lønn som retten mener de skylder ham.

Mannen fra Marokko jobbet blant annet med eggproduksjon på en gård i Kristiansands-området. Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete
Mannen fra Marokko jobbet blant annet med eggproduksjon på en gård i Kristiansands-området. Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete

Omar Elargabi fikk avslag på asylsøknaden og manglet arbeidstillatelse, men fikk jobb på en gård i Kristiansands-området.

– Jeg ønsket å jobbe, og hadde ikke andre alternativer, sier Elargabi til avisa Fædrelandsvennen.

Han bodde på gården ett år, men i desember 2017 dro han fra bøndene og anmeldte dem for menneskehandel og tvangsarbeid. Saken ble henlagt, men han gikk til søksmål for å få betalt lønnen han mente han hadde krav på, fra hjemlandet Marokko.

Kristiansand tingrett slår fast at de to bøndene var klar over at den 31 år gamle mannen ikke hadde oppholds- og arbeidstillatelse.

Må betale 77.600 kroner

På gården drev Elargabi blant annet med stell av dyr og eggproduksjon. Hver måned fikk han utbetalt vel 9000 kroner, mat og enkelte utgifter ble dekket, men han betalte selv for bolig. Han skal ha jobbet sju dager i uka.

Annonse

Bøndene mener det var en frivillig ordning. Tingretten mener likevel dette var et arbeidsforhold som er regulert i arbeidsmiljøloven.

Med utgangspunkt i minstelønn for jordbruksarbeid på 135 kroner per time, mener retten at 31-åringen har til gode 310.000 kroner i ubetalt lønn.

I og med at mannen arbeidet ulovlig er dette utbytte fra en straffbar handling, og i utgangspunktet mener retten det vil stride mot «alminnelig rettsfølelse» å tilkjenne marokkaneren dette lønnskravet. Retten er kommet til at bøndene må betale for de tre første månedene han arbeidet for dem, som tilsvarer vel 77.600 kroner.

– Dommen er feil

Elargabis advokat, Gunhild Vehusheia, mener dommen er enestående fordi det ikke tidligere har vært reist sivile krav om lønn fra asylsøkere som har jobbet ulovlig.

– Dommeren tar også inn over seg at internasjonal rett er klar på at en arbeider har krav på lønn, selv om man ikke har gyldig oppholds- og arbeidstillatelse, sier Vehusheia til avisa.

Fædrelandsvennen har snakket med den ene av de to som driver gården. Han ønsker ikke å kommentere dommen. Deres advokat Håkon Mollestad Omdal vil nå gå gjennom dommen med sine klienter. Dommen kan bli anket.

– Etter min vurdering er dommen feil og jeg er overrasket over konklusjonen, sier Omdal.

Neste artikkel

Mattilsynet ila bonde aktivitetsforbud. Nå har retten funnet det ugyldig