Tine varslar at det kan bli kutt i mjølkekvotane neste år

Nedgang i salet fører til at Tine varslar redusert behov for mjølk framover. Kor store kutt det kan bli i mjølkekvotane er førebels uvisst.

Mjølkebehov: Tine melder om redusert sal av mjølk i takt med gjenopning av samfunnet etter koronapandemien og auka grensehandel. Det vil etter alt å døme føre til at mjølkeproduksjonen må reduserast neste år, ifølgje Tine. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Mjølkebehov: Tine melder om redusert sal av mjølk i takt med gjenopning av samfunnet etter koronapandemien og auka grensehandel. Det vil etter alt å døme føre til at mjølkeproduksjonen må reduserast neste år, ifølgje Tine. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Fjordland har aldri hatt høyere overskudd