Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tillater kjøp og frakt av sau over større områder

Det skal innføres nye regler for kjøp av sau og geit. Sonene for hvor dyrene kan hentes fra, blir utvidet.

Sauer kan kjøpes og fraktes over lengre avstander. Foto: Øyvind Holmstad/NPK

De nye reglene vil gi bøndene muligheter for å hente avlsdyr innenfor større soner enn de vi har i dag, men det vil fortsatt bli stilt krav om god dyrehelse før du kan flytte dyrene, ifølge Mattilsynet som behandler saken på oppdrag fra Landbruks- og matdeparetementet.

Etablere nye besetninger

Mens det i dag er forbudt å føre småfe fra et fylke til et annet, vil det når det nye regelverket trår i kraft være lov med kjøp innenfor større soner.

De nye reglene vil få betydning for bønder som vil etablere nye besetninger og rekruttere ny avlsmateriale til etablert besetning.

• Les også: Rasar mot Dales forslag om støttekutt for sauebønder

Nationen har tidligere skrevet om problemstillingen der bønder ikke har fått lov til å flytte sauer over fylkesgrensen.

– Regelverk skal ikke være strengere enn nødvendig, men hensynet til dyre- og folkehelse er vårt samfunnsoppdrag, sa seksjonssjef Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet til Nationen i 2015.

Større soner

Før den nye dyrehelseforskriften blir fastsatt, vil Mattilsynet legge forslaget til nye regler til grunn når du søker om dispensasjon fra dagens forskrift.

Regionene sauer og geit kan kjøpes og flyttes blir som følger:

Annonse

Region 1: Finnmark, Troms, Nordland, Nord- Trøndelag, Sør -Trøndelag og Møre og Romsdal.

I denne regionen skal det ikke flyttes dyr ut av Nordland, men du kan flytte mellom de andre fylkene og inn i Nordland.

• Les også: Forsker: – Vanskeligere å få sauebønder til å gi opp enn andre

Region 2: Sogn og Fjordane og Hordaland, unntatt kommunene Etne og Sveio.

Region 3: Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Aust- og Vest-Agder.

Småfe kan ikke flyttes ut av Rogaland, Etne og Sveio kommune.

Region 4: Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Neste artikkel

Er dette Norges største fjøsnisse?