Tilbyr bønder halvparten av andres inntektsvekst

Staten tilbyr 8100 kroner i inntektsvekst, medan andre ligg an til å få over det doble. – I tråd med Stortingets vilje, ifølgje Forsell.

Tilbod: Statens forhandlingsleiar Leif Forsell seier tilbodet står seg veldig godt opp mot føringane Stortinget har lagt. Foto: Siri Juell Rasmussen
Tilbod: Statens forhandlingsleiar Leif Forsell seier tilbodet står seg veldig godt opp mot føringane Stortinget har lagt. Foto: Siri Juell Rasmussen

Jordbruksoppgjeret

Bondekrav på 1450 mill. kr i ramme, fordelt på 1150 mill. kr i auka budsjettstøtte, 150 mill. kr i auka målpris, 71 mill. kr i auka effekt av jordbruksfrådraget og 79 mill. kr i ledige midler. Skal gi 31.700 kr pr. årsverk.

Tilbodet frå staten er på 410 mill. kr i ramme, fordelt på 177 mill. kr i auka budsjettstøtte, 150 mill. kr i auka målpris, 4 mill. kr i auka effekt av jordbruksfrådraget og 79 mill. kr i ledige midler. Skal gi 8100 kr pr. årsverk.

Jordbruksoppgjeret skal etter planen avsluttast i løpet av 15. mai.

Ramma er på 410 millionar kroner, noko som er meir enn ein milliard kroner mindre enn kravet frå bondeorganisasjonane. Størstedelen av spriket er knytt til støtte over statsbudsjettet, der staten tilbyr 177 millionar kroner mot 1150 millionar kroner i kravet.

Tilbyr halv inntektsvekst

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

100 dager for 100 kr

VÅRT BESTE TILBUD!

Neste artikkel

På Bøensætre spleises permakultur med norsk kulturarv