Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tidlig slått gjør kua mer miljøvennlig

Studier viser at det å slå gresset like etter skyting gir mest mulig næringsrikt grovfôr til kua, samt reduserer klimagassutslippene.

Forskere ved NMBU har funnet ut at fôret dyrene spiser har mye å si for metangassutslippene. Foto: Lars Bilit Hagen
Forskere ved NMBU har funnet ut at fôret dyrene spiser har mye å si for metangassutslippene. Foto: Lars Bilit Hagen

Forskere ved NMBU har funnet ut at fôret dyrene spiser har mye å si for metangassutslippene, det skriver Norges Bondelag på sine nettsider.

– Tidlig høstetid på fôr kan redusere metangassutslippet fra kua med opp til 20 prosent sammenlignet med fôr som høstes senere på sommeren. Det skyldes at gress som høstes tidlig inneholder mindre fiber enn sent høstet gress, sier Odd Magne Harstad ved NMBU til Bondelaget.

– Selv om mange bønder slår på riktig tid, er det også ganske mange som velger å vente. Det vil være en stor klimagevinst i å få disse til å høste tidligere, fortsetter han.

Annonse

400.000 tonn reduksjon

Når kua spiser gress, og fiberen i gresset fordøyes, dannes klimagassen metan. Metanet slippes ut i atmosfæren når kua puster ut, raper eller promper. Med mer klimavennlig fôring skal klimagassutslippene reduseres med minst 400.000 tonn mellom 2021-2030, skriver Bondelaget på sine nettsider:

"Trolig blir tallet enda høyere. For å ta høyde for usikkerhetsfaktorer, er målet tatt betydelig ned sammenlignet med det tekniske potensialet dersom mulig effekt for hele storfepopulasjonen ble tatt høyde for".

Det er per dags dato ikke etablert metodikk for å måle utslippsreduksjon som følge av bedre grovfôrkvalitet i det offisielle utslippsregnskapet.

Neste artikkel

Felleskjøpet lanserer oksekraftfôr utan soya og palmeolje