Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tar Landbruksdepartementet til retten etter lovforbud mot pelsdyrhold

En pelsdyrbonde fra Klepp har stevnet Mat- og landbruksdepartementet for retten etter vedtaket i Stortinget om nedleggelse av pelsdyrnæringen.

Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase
Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase

I stevningen som er levert Jæren tingrett står det at saksøker har behov for å få erstatningskravet prøvd for retten, da han ikke lenger får finansiering fra banken til å sikre forsvarlig drift på gården.

"Bakgrunnen for dette er at konsekvensen av Stortingets vedtak om innføring av lov om forbud mot pelsdyrhold er at saksøker de facto ilegges et yrkesforbud. Stortingets vedtak – med lov – vil medføre tap i fremtidige og nåværende inntekter. Saksøkers eiendom, som driftsbygninger, driftstilbehør og driftsløsøret vil være verdiløst," står det i stevningen.

I stevningen legges det ned påstand om at staten betaler bonden erstatning for tapt eiendomsrett etter rettens skjønn og for tapte fremtidige næringsinntekter etter rettens skjønn med tillegg av lovens forsinkelsesrenter.

Stortinget vedtok i juni at pelsdyrnæringen skal legges ned, med en styrt avvikling fram mot 2025. Loven handler om at pelsdyroppdrett blir ulovlig. Det har også vært store diskusjoner om hvordan pelsdyrbøndene skal kompenseres. Landbruksdepartementet har sendt ut forslaget til kompensasjon på høring, og høringsfristen er 1. oktober.

Har investert mye

Ifølge Stevningen har pelsdyrbonden fra Klepp i Rogaland investert mye penger i utstyr og moderne anlegg, og bonden skal ha hatt som mål å drive pelsfarmen fram til pensjonsalder. Bonden er i dag 55 år, og vil være 61 år i 2025. Alle pelsdyrbønder over 63 år vil i 2025 få betalt erstatning for tapt inntekt fram til pensjonsalder.

Annonse

"Søksmålet må fremmes nå, fordi han har betydelig gjeld på driften. Denne må tilbakebetales når driften opphører. Med Stortingets vedtak «kveles» virksomheten," står det i stevningen, som er signert advokatfirmaet Klomsæt og co.

Departementet skal være informert om stevningen og innholdet i den.

Håper å få ministere i retten

Saksøker mener statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Olaug Bollestad må forklare seg for retten om tilblivelse av loven og hvorfor staten ikke tilbyr full kompensasjon.

"De fleste er avhengig av driftskreditt fra banken, da virksomheten er i perioder av året svært kapitalkrevende. Salg av produkter/varer er sesongbetont. I praksis, så langt erfares, gis ikke lenger driftskreditt til pelsdyrdrift – etter at lovforslaget om forbud trådte i kraft. Erfaringsmessig vurderer bankene det slik at panteobjektene, pelsdyrfarmene, ikke lengre har noen markedsmessig verdi – alene grunnet forbudet."

Loven ble i Stortinget vedtatt med 101 stemmer mot 68, og sørger for at det vi bli forbud å holde dyr utelukkende for at dyret skal avlives for å bruke pelsen. Alle pelsdyrbønder som holdt pelsdyr 15. januar 2018 vil få fram til 1. februar 2025 på å avvikle.

Regjeringspartiene Venstre, Høyre, Frp og KrF ble i Granavollen-plattformen i januar i år enige om å gjøre pelsdyrhold ulovlig. Dette var en videreføring av Jeløya-plattformen fra 2018.

Neste artikkel

Hva i all verden er feil med takstene, Borch?