Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svinepest sprer seg – import av svinekjøtt gir størst risiko for smitte i Norge

Siden den afrikanske svinepesten kom til Vietnam i februar, har sykdommen spredd seg til 1,2 millioner oppdrettssvin. I Norge er sjansen liten for spredning, men du bør tenke på hva du tar med hjem fra utlandet.

Svinepest kan spre seg fort og gjøre store skader på svinebesetninger. Illustrasjonsfoto: Emmanuelle Bonzami/Mostphotos
Svinepest kan spre seg fort og gjøre store skader på svinebesetninger. Illustrasjonsfoto: Emmanuelle Bonzami/Mostphotos

Svinepesten er i ferd med å spre seg i Asia, og så langt har svinepesten spredt seg til 29 provinser i Vietnam.

– Risikoen for at viruset sprer seg videre er veldig høyt, og utviklingen av utbruddet er komplisert, sier regjeringen i en uttalelse mandag, ifølge avisen Straits Times.

Det enorme utbruddet har vært vanskelig å stoppe, da flere provinser ikke har klart å oppdage utbrudd tidlig nok, og de har heller ikke fått kvittet seg med de døde grisene på riktig måte.

Alvorlig sykdom

Afrikansk svinepest er en alvorlig smittsom virussykdom. Ifølge Veterinærinstituttet fører sykdommen til høy feber, sterkt nedsatt allmenntilstand, rød misfaring og blødninger i huden. De fleste dyrene som får pesten dør, og det finnes ingen behandling for sykdommen.

Sykdommen er så langt ikke vært oppdaget i Nord-Europa, men sprer seg raskt over flere stedet i verden, hovedsakelig gjennom infisert fôr. Sykdommen smitter ikke fra dyr til mennesker.

FNs mat- og jordbruksorganisasjon ba i mars Vietnam om å erklære utbruddet som en nødssituasjon.

Stort problem i Kina

Også i nabolandet Kina sliter de med store utbrudd av svinepest, der det har blitt funnet smitte i alle provinsene. Sykdommen har også spredt seg til nabolandene Mongolia og Kambodsja. Så langt har 40 millioner svin blitt avlivet eller har død som følge av sykdommen i Kina, siden det første utbruddene i august i fjor.

Ifølge Mattilsynet har sykdommen nå også spredt seg til mange europeiske land. Afrikansk svinepest er nå utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og det er også meldt om tilfeller i Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia, Romania og Belgia.

I Norge har blant annet den økende bestanden av villsvin skapt bekymring for om sykdommen også kan komme til å spre seg her i landet, ved at smittede villsvin tar med seg pesten over grensen.

Liten sjans for store utbrudd i Norge

Annonse

Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet, sier det er liten sjanse for store utbrudd hos villsvin eller gris i Norge.

– Situasjonen her i Norge er forskjellig fra Vietnam. Sjansen for at sykdommen skal komme til Norge med villsvin eller tamsvin er generelt lav. Det er få villsvin i Norge, og det er liten eller ingen import av levende dyr fra andre land.

Skulle det bli smitte frykter han heller ikke at sykdommen sprer seg like raskt som i Kina og Vietnam.

– Erfaring fra naboland er at afrikansk svinepest ikke smitter dramatisk raskt. Vi antar at villsvin kan spre afrikansk svinepest med omtrent en til fem kilometer per måneden i berørte EU-land. Viruset kan smitte fra villsvin til tamsvin hvis man ikke har gode nok biosikkerhetstiltak på plass. Blir svinebesetninger smittet, har vi uansett god sykdomsovervåking og -kontroll i Norge. Derfor kan vi ha håp om å kunne stoppe utbrudd i enkeltbesetninger.

Dropp å kjøpe svinepølse

På et område ber derimot norske myndigheter folk om å være litt ekstra forsiktige.

– Der det kan være høyere fare i disse dager er ved import av kjøttvarer eller andre produkter som inneholder deriverte produkter fra svin eller villsvin. Det er mennesker, som tar med seg kjøtt fra andre land inn i Norge, som skaper størst risiko for spredning dersom rester av importert kjøtt kommer i kontakt med og smitter svin eller villsvin i Norge.

Carl Andreas Grøntvedt, svinehelseansvarlig i Veterinærinstituttet forteller at svineviruset kan være smitsomt i månder til år i kjøttprodukter som ikke er skikkelig varmebehandlet.

– I nåværende situasjon vurderes dette som den smitteveien med størst sannsynlighet for Norge, både til tamsvin og villsvin. I tillegg kan klær eller utstyr som har vært i kontakt med smittede tamsvin eller villsvin også føre smitte med seg. Det er derfor viktig for å forhindre smitte til norske svinebesetninger at produkter fra svin fra andre land eller villsvin ikke bringes inn i besetninger, og at man for øvrig følger generelle krav om karantenetid etter utenlandsopphold og skifte av klær og fottøy. Likeledes er det viktig jegere og andre som ferdes i områder med afrikansk svinepest følger Mattilsynets anbefalinger og retningslinjer for vask og desinfeksjon av klær og utstyr.

– Alvorlige konsekvenser

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har tidligere uttalt at hun tar situasjonen med svinepest på alvor.

– Et eventuelt utbrudd av sykdommen vil kunne gi alvorlige konsekvenser for svineholdet. Ut fra mulige konsekvenser er det all grunn til oppmerksomhet om denne dyresykdommen.

Spesielt er det problemet med villsvin regjeringen setter søkelys på, og i november skal Mattilsynet ha utarbeidet en handlingsplan mot villsvin.

Neste artikkel

Stadig flere europeiske villsvin får påvist afrikansk svinepest