Studie: Lite lønnsomt for små mjølkebønder å legge om til løsdrift

I en ny masteroppgave fra Handelshøyskolen i Bergen blir løsdriftskravet kritisert for å fortrenge små og mellomstore mjølkebruk.

Færre små melkebruk: I løpet av de tre åra fra 2017 til 2020 ble det 816 færre melkebruk i kategorien 15-30 kyr, altså de som bærer utkant-landbruket. Det er en nedgang på 21,4 prosent. Antallet bruk med 30 eller flere kyr, økte derimot med 134. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Færre små melkebruk: I løpet av de tre åra fra 2017 til 2020 ble det 816 færre melkebruk i kategorien 15-30 kyr, altså de som bærer utkant-landbruket. Det er en nedgang på 21,4 prosent. Antallet bruk med 30 eller flere kyr, økte derimot med 134. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

243 fjøs til over 60 kyr har fått støtte etter nytt kvotetak