Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stortinget sender jordbruksoppgjøret i retur

Regjeringspartiene og Venstre er enige om å sende jordbruksoppgjøret tilbake til partene med føringer om at budsjettstøtten kan økes til 625 millioner kroner.

Geir Pollestad (Sp) i Stortinggssalen. Pollestad mener Venstre har ikke akkurat bitt fra seg i forhandlingene med regjeringen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringspartiene og Venstre er enige om å sende jordbruksoppgjøret tilbake til partene med føringer om at budsjettstøtten kan økes til 625 millioner kroner.

Senterpartiets Geir Pollestad mener innstillingen som flertallet i næringskomiteen samlet seg om mandag, er en blankofullmakt til regjeringen og Frp-statsråd Jon Georg Dale.

– Føringene fra Venstre er få og vage. I realiteten har Dale fått frie tøyler til å gjennomføre sin politikk, sier Pollestad til NTB.

Han mener det er helt i det blå om jordbruksoppgjøret kommer tilbake til Stortinget.

– Stortinget vedtar flertallsinnstillingen på fredag. Deretter skal staten og jordbruket gå i nye forhandlinger. Fra flertallets side legges det ikke opp til at saken så skal tilbake til Stortinget igjen, sier han.

Ikke avgjort

Til tross for anmodningen fra Stortinget om å gjenoppta forhandlingene, er ikke leder Lars Petter Bartnes sikker på at Norges Bondelag vil gjøre dette.

– Vi har ikke konkludert, men vurderer ulike veivalg. Det er ikke minst et spørsmål om hvor reelle forhandlinger det er snakk om, sier han.

Utsiktene til at jordbruksoppgjøret kan tenkes å ikke bli sendt tilbake til Stortinget for en ny behandling, overrasker ham.

– Det er en merkelig håndtering. Hvis det ikke blir reell stortingsbehandling, vil jordbruket komme i en enda vanskeligere situasjon.

At alternativet til å akseptere en avtale som er sydd over Venstres lest, kan bli statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner, utelukker han.

– Stortinget har jo overprøvd statens tilbud. Regjeringen må forholde seg til rammen som nå blir vedtatt, sier Bartnes.

Vil invitere

Annonse

Høyre og Frp vil fredag primært stemme for statens opprinnelig tilbud, men subsidiært støtte Venstres opplegg og dermed sikre flertall for dette.

– Føringene som Venstre legger på innretningen er akseptable for oss. Vi vil at partene skal utforme detaljene i dette gjennom forhandlinger, sier Høyres Ingunn Foss til NTB.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) sier bondeorganisasjonene vil bli invitert til nye forhandlinger om jordbruksoppgjøret så snart Stortinget treffer sitt vedtak på fredag.

– At næringskomiteen i innstillingen ikke legger detaljerte føringer på forhandlingene er fornuftig og ansvarlig, sier han til NTB.

På spørsmål om rammen på 625 millioner kan forhandles opp, svarer Dale at det skal være reelle forhandlinger med partene, men at stortingsflertallet nå har definert en «ansvarlig ramme» som han mener er i tråd med moderasjonslinjen fra lønnsoppgjøret.

Hvor vidt avtalen vil bli sendt tilbake til Stortinget eller sluttbehandlet av regjeringen, kunne statsråden ikke svare på mandag.

– Uansvarlig

I forrige uke ble det klart at samarbeidspartiene Venstre og KrF skiller lag i behandlingen av jordbruksoppgjøret. KrF søker sammen med Ap, Sp og SV og går inn for en ramme på 790 millioner kroner, mens MDG vil ha en ramme på 900 millioner.

– Jeg er overrasket over at Venstre kunne forlate dette for å få en dårligere avtale med regjeringen, sier KrFs Line Henriette Hjemdal.

Hun mener opposisjonens forslag gir kronemessig lik inntektsutvikling for bønder som for andre grupper samt styrker små og mellomstore bruk. Landbruksministeren ser det annerledes og er særlig kritisk til Arbeiderpartiet.

– Ap ville aldri ha gått med på et slikt opplegg i regjering, sier Dale. Ifølge ham er avtalen uansvarlig, fordi den fraviker moderasjonslinjen og kan bidra til overproduksjon.

Neste artikkel

Senterungdommen kaller Unge Venstre-utspel om kjøt-kutt for hårreisande