Stortinget endrar ikkje tilbodet, men lyttar til råd om regulering

Ramma for jordbruksoppgjeret blir ikkje endra av Stortinget, men på eitt av punkta som har vekt strid blir regjeringa beden om å lytte til næringa.

Bondeinntekt: Årets jordbruksoppgjer enda i brot og demonstrasjonar. Fleirtalet på Stortinget går inn for å halde tilbodet uendra, men på eitt punkt det har vore strid om blir kritikken lytta til. Foto: Siri Juell Rasmussen
Bondeinntekt: Årets jordbruksoppgjer enda i brot og demonstrasjonar. Fleirtalet på Stortinget går inn for å halde tilbodet uendra, men på eitt punkt det har vore strid om blir kritikken lytta til. Foto: Siri Juell Rasmussen
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Norges Bondelag krever tilleggsforhandlinger med staten