Største sal av mjølkekvotar på over ti år

Uro i mjølkemarknaden har ført til rekordpågang for å selje mjølkekvotar. Salet både i liter og talet på seljarar er det største på minst ti år.

Kvotestrid: Den rekordarta pågangen for å selje mjølkekvotar kjem etter stor uro rundt ulike kvoteforslag i jordbruksoppgjeret og før forhandlingar om nye reglar for kvotesal som følgje av at mjølkevolumet må ned når eksportstøtta for ost blir borte. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kvotestrid: Den rekordarta pågangen for å selje mjølkekvotar kjem etter stor uro rundt ulike kvoteforslag i jordbruksoppgjeret og før forhandlingar om nye reglar for kvotesal som følgje av at mjølkevolumet må ned når eksportstøtta for ost blir borte. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

Bestill

100 dager for 100 kr

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Komplett

Bestill

100 dager for 100 kr

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag

Neste artikkel

Kvoteeigarar rømmer frå utleigemarknaden for mjølk