Stor mangel på gris utan at prisen aukar for bønder

Utover hausten vil det bli manko på norsk svinekjøtt og behov for import viser prognosar, men bønder får likevel ikkje betre prisar for grisene.

Etterspørsel: Stopp i grensehandelen i kjølvatnet av koronapandemien har gitt kraftig oppgang i salet av svinekjøtt. Lagera er på kort tid tømte og prognosar viser for liten tilgang på norsk svinekjøtt til å dekke etterspørselen, men målprissystemet hindrar at prisvekst i større grad kan brukast for å stimulere bønder til å auke produksjonen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Etterspørsel: Stopp i grensehandelen i kjølvatnet av koronapandemien har gitt kraftig oppgang i salet av svinekjøtt. Lagera er på kort tid tømte og prognosar viser for liten tilgang på norsk svinekjøtt til å dekke etterspørselen, men målprissystemet hindrar at prisvekst i større grad kan brukast for å stimulere bønder til å auke produksjonen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

6 mnd fra 849,-

Helg+Digital

Bestill

6 mnd fra 899,-

Komplett

Bestill

6 mnd fra 1 049,-

Neste artikkel

Tidligere Nortura-ansatt anker korrupsjonsdom