Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stopper muligheten til å bruke ikke-økologisk fôr til økologisk fjørfe eller gris

Mattilsynet stopper muligheten til å kjøpe ikke-økologisk fôr til økologisk fjørfe eller svin etter 1. september.

Økologiske svinebønder kan ikke lenger bruke ikke-økologisk fôr, men det åpnes heller for import av økologisk fôr inntil produksjonen i Norge har normalisert seg. Foto: Siri Juell Rasmussen
Økologiske svinebønder kan ikke lenger bruke ikke-økologisk fôr, men det åpnes heller for import av økologisk fôr inntil produksjonen i Norge har normalisert seg. Foto: Siri Juell Rasmussen

I løpet sommeren har det vært mulig å bruke ikke-økologisk fôr til bønder som driver økologisk produksjon med fjørfe eller svin. Grunnen er at Felleskjøpets produksjonsanlegg for økologisk fôr på Lena i Østre Toten brant.

– Av hensyn til dyrevelferd, og for å sikre en forutsigbarhet for de økologiske produsentene ved den akutte fôrmangelen, ble det gitt midlertidig tillatelse til bruk av konvensjonelt fôr til økologisk svin og fjørfe i en begrenset periode, skriver Mattilsynet på sine sider.

Dette avsluttes nå. Fra 1. september vil det ikke være mulig å kjøpe ikke-økologisk fôr til økologiske besetninger, og fra 21. september skal det ikke brukes ikke-økologisk fôr.

– Det er innvilget flest midlertidige tillatelser til økologisk fjærfeproduksjon, siden det er utfordrende å sikre alternativ fôring av fjørfe uten at det gir dyrevelferdsproblemer, opplyser Mattilsynet.

Fjørfebønder har også kunnet benytte seg av ikke-økologisk fôr i sommer. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Fjørfebønder har også kunnet benytte seg av ikke-økologisk fôr i sommer. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Produksjonen av økologisk fôr vil gjenoppta fra uke 37, 7. september.

– Det vil være tett dialog mellom fôrleverandør og husdyrprodusent for at denne overgangen skal bli best mulig.

Samtidig vil regjeringen fortsatt åpne for en generell tollnedsettelse for import av økologisk fôr.

– Tollnedsettelsen er gitt med virkning fra 29. juli til 10. september. Tollsatsen blir satt slik at importen kommer inn til norsk prisnivå for økologisk kraftfôr, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

– Tollnedsettelsen vil bidra til å avhjelpe situasjonen fram til norskprodusert økologisk fôr igjen kommer på markedet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Neste artikkel

Biola er årsaken til laber suksess for økologiske meieriprodukter