Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Staur gård solgt 17 millioner over takst

Landbruksdepartementet har solgt gården Staur i Stange for 61 millioner.

Staur Gård ligger i Stange i Hedmark. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling
Staur Gård ligger i Stange i Hedmark. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Etter en drøy måned på markedet har Landbruks- og matdepartementet solgt forsøks- og besøksgården Staur i Stange. Prisantydningen var 44 millioner, men gården ble til slutt solgt for 61 millioner kroner, skriver E24.

Eiendomsmegler Nils Henrik Tegneby i Tegne & Grønnerød sier til avisen at det var stor interesse for gården. Han ønsker ikke å fortelle hvem som har kjøpt gården på 980 dekar.

Landbruksdepartementet kjøpte gården i 2001. Stortinget ga i juni i år tommel opp til salg av gården.

Gården har frem til i dag blitt brukt som besøks- og forsøksgård. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling
Gården har frem til i dag blitt brukt som besøks- og forsøksgård. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Forsøksgård

Gården blir i dag brukt som forsøksgård, med kombinasjon av gjestegårdsvirksomhet. Det er Norsk Sau og Geit, storfeorganisasjonen Tyr og jord- og hagebruksselskapet Graminor som i dag driver med forsøk på gården.

Kontrakten med disse selskapene fortsetter videre etter salget.

På gården er det 826 dekar fulldyrket mark og nesten 11 dekar skog. Driften på gården er konvensjonell og drives av Staur Gård AS.

Annonse

Gården har også bruksrett i Stange Almenning. Den er også fredet og er et kulturminne.

Landbruks- og matdepartementet forsøkte å selge Staur gård i 2016, et forslag som ble presentert i revidert statsbudsjett. Men da saken havnet i næringskomitéen ble forslaget stoppet av Ap, KrF, Sp, V og SV.

"Stortinget ber Regjeringen om at forpliktelsene til selskapet Staur gård AS håndteres ved å skyte inn egenkapital finansiert over kapittel 1100, post 45 på statsbudsjettet for 2017. Dersom salg av gården blir aktuelt fremmes en egen sak om dette for Stortinget," skrev flertallet den gang.

Det følger med dyrket mark og skog til gården. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling
Det følger med dyrket mark og skog til gården. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Kritisk til salget

Senterpartiets Geir Pollestad har tidligere reagert på at gården skulle selges.

– Jeg opplever at det har vært lite vilje til å finne en løsning for å beholde offentlig kontroll over eiendommen helt siden regjeringen første gang foreslo å bli kvitt eiendommen. Det er et paradoks at staten selger gården samtidig som saldoen i oljefondet passerer 10 billioner, sa han den gang.

Det var Stortinget som i juni i år ga departementet tommel opp til å selge gården. Bakgrunnen for vedtaket var at det ikke er en naturlig statlig oppgave å drive eller å eie et kurs- og konferansehotell.

"Det bør også være et mål at landbrukseiendommer eies og driftes av andre enn staten", skriver departementet i en pressemelding.

"Andre aktører vil ha mulighet til å skape positiv aktivitet på eiendommen og bedre forutsetninger for å videreutvikle den enn det et statlig eierskap gir rom og muligheter for", skriver de videre.

Neste artikkel

Vedum lovet 10 milliarder til klimafond – gir ingenting