Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Staten vant ulverettsaken

Lisensjakta på ulv i vinter var ikke ulovlig, fastslår Oslo tingrett. – Bra med en avklaring, sier statsråden til Nationen.

Generalsekretær i  naturvernorganisasjonen WWF, Bård Vegard Solhjell, i Oslo Tingrett sammen med Ingrid Lomelde og Marte Conradi tirsdag. WWF tapte saken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Generalsekretær i naturvernorganisasjonen WWF, Bård Vegard Solhjell, i Oslo Tingrett sammen med Ingrid Lomelde og Marte Conradi tirsdag. WWF tapte saken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er bra med en avklaring. Vi vil nå lese gjennom dommen for å se om, og i så fall i hvilken grad, den vil påvirke framtidig forvaltning, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Nationen.

Han vil ikke spekulere om WWF kommer til å anke saken, men mener det er rettsavklaringen som er viktig.

WWF tapte saken mot staten om vinterens ulvejakt. Organisasjonen må betale over 450.000 i sakskostnader, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

Domstolen har kommet til at vedtakene om lisensjakt som Klima- og miljødepartementet gjorde i desember, oppfyller vilkårene i naturmangfoldloven.

Oslo tingrett avviser påstanden fra WWF, som mente departementet brøt både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen om truede arter.

– Det var en skuffelse. Men aller mest skuffet har ulv i Norge grunn til å være, sier WWFs generalsekretær Bård Vegar Solhjell til NTB.

– Svekker bestanden

– Denne vinteren har vi skutt mer ulv enn noe år tidligere så lenge vi har hatt naturmangfoldloven. Vi frykter dette kan svekke bestanden og forvaltningen av den i Norge, fortsetter han.

Han sier de nå skal sette seg grundig inn i dommen før de vurderer en eventuell anke.

Opprinnelig ble det vedtatt å felle opp mot 50 ulver i jaktsesongen 2017–2018. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 er felt. Organisasjonen mener antallet det ble gitt tillatelse til å skyte, er for høyt, og at jakta dermed truer bestandens overlevelse.

Annonse

Høy pris

WWF er dømt til å betale sakskostnader både til departementet og partshjelperne Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Bondelag, NORSKOG og Norges Skogeierforbund. Til sammen er det snakk om 454.430 kroner.

– Det er en risiko når man går inn i en sånn sak. Vi synes det er et veldig høyt beløp, sier Solhjell.

Han lover imidlertid at de aksepterer dette.

Organisasjonen har samlet inn penger til rettssaken, og Solhjell konstaterer at gavene kommer godt med.

USS er godt fornøyd

Utmarkskommunene sammenslutning (USS) sto på statens side i rettsaken, og er godt fornøyd med utfallet.

– Dette er en foreløpig seier og en stor lettelse for de deler av Norges befolkning som opplever ulven som en generell trussel mot trygge rammer for både nærings- og levekår. Det handler om at man følger opp Stortingets vilje i rovviltpolitikken og bestandsregulerer i tråd med vedtatt politikk, sier USS' leder Hanne Astrup Velure via en pressemelding.

Norges Bondelag, som også støttet staten i saken, er fornøyd med dommen og mener den støtter opp om prinsippet om at det er Stortinget og ikke rettsapparatet som skal ha siste ord i ulveforvaltningen.

– Det er veldig bra for alle som bor i ulvesonen og utenfor at det skal være mulig å forvalte ulven. Det er nødvendig for å få ned konfliktnivået, sier rovdyransvarlig Einar Frogner, selv om også han tror det vil ta lang tid å få ro.

Neste artikkel

EU-parlamentet opnar for meir uttak av rovdyr