Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Staten utbetalte 80 millioner etter naturskader

Staten betalte ut 80 millioner kroner til personer som ble rammet av naturhendelser i fjor. Flom var den store skadeårsaken.

Et fjøs med 13 geiter ble skylt 50 meter nedover elva av vannmassene i Luster i Sogn og Fjordane i fjor høst. Flomen gjorde store skader. Foto: Tage Skjaak Moen / NTB scanpix

Totalt kom det inn 567 søknader om erstatning etter naturskader. 91 prosent av søknadene handlet om flom, skriver Landbruksdirektoratet.

Statens naturskadeordning dekker skader på privat eiendom som ikke kan forsikres mot naturskader. Erstatninger utbetales for skader på alt fra veier, broer, jordbruks- og skogsareal, kaier, idrettsanlegg og andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring.

Flom i flere fylker

Det var skader på dyrket mark og veier som sørget for størsteparten av utbetalingene i fjor. Både i Hedmark, Oppland og Sogn og Fjordane var det flom i fjor, og alle sørget for store skader.

17 millioner kroner gikk til skadene som ble påført i Hedmark i mai. Flommen i oktober gjorde store skader i Oppland og Sogn og Fjordane, og der er ikke alle søknadene behandlet enda.

Annonse

Færre søkere enn vanlig

Naturskadeordningen fikk, på tross av de tre storflommene, langt færre søknader om erstatning enn tidligere.

– I et normalår behandler vi et sted mellom 1200 og 1500 søknader, så fjoråret ligger langt unna dette med i alt 567 behandlede saker, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet til direktoratets nettsider.

Søknaden for skader må skje minst tre måneder etter de har oppstått. Det er derfor mulig at det vil komme enda flere søknader i månedene som kommer.

Neste artikkel

Bondelaget vil ha flere andelsbønder