Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bonde vant over staten i rettssak om dyrevelferd

Mattilsynet vedtok aktivitetsforbud for melkebonde på Jæren. Bonden gikk til sak og har fått medhold i lagmannsretten.

Bonden mistet først retten til å drive med dyr, men nå har lagmannsretten kommet til en annen konklusjon. (Bildet er ikke tilknyttet saken). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Bonden mistet først retten til å drive med dyr, men nå har lagmannsretten kommet til en annen konklusjon. (Bildet er ikke tilknyttet saken). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Våren 2018 vedtok Mattilsynet aktivitetsforbud fordi de mente bonden hadde brutt dyrevelferdsloven en rekke ganger. Dette gjaldt ifølge Mattilsynet blant annet renhold, mangelfull oppfølging av syke dyr og for dårlig fôring av 80 kyr på gården, skriver Jærbladet.

Mattilsynet skal ha gjennom 13 år har prøvd å få bonden til å etterkomme bestemmelser i dyrevelferdsloven. De mener det er risiko for overtredelser i fremtiden, og mener at et aktivitetsforbud er nødvendig, skriver Stavanger Aftenblad.

Bonden klaget først til Mattilsynet sentralt, deretter møttes partene i tingretten, hvor bonden tapte saken. Han anket til lagmannsretten, som nylig kom fram til en annen konklusjon. Mattilsynets vedtak om aktivitetsforbud er kjent ugyldig.

Annonse

Lagmannsretten mente det hadde vært kritikkverdige forhold på gården, men på bakgrunn av bevis i saken mente de at dyrevelferden var ivaretatt i besetningen samlet sett.

Veterinærer har forklart at forholdene hos bonden var tilfredsstillende, landbruksrådgiver og dyrevernsnemnd har gitt gode tilbakemeldinger. I tillegg har slakteri ikke meldt om skitne eller syke dyr, og melken fra gården har holdt høy kvalitet.

Staten, Landbruks- og matdepartementet, er dømt til å betale omkring 410.000 kroner i saksomkostninger til bonden, i tillegg til rettsgebyr, ifølge Jærbladet.

Neste artikkel

Har fått midlertidig løsning på veterinærkrise i Steigen