Sp vil ha spreidd utbygging og vern av jord som overordna mål

Dagens planretningslinjer fører til sentralisering, ifølgje Sp, som vil opne for spreidd utbygging og føreslår vern av dyrka mark som overordna mål.

Bustadbygging: I dag er det krav om utbygging nær kollektivknutepunkt, som ofte er der den beste matjorda ligg. Sp tar til orde for at kommunane må få legge til rette for bygging i spreiddbygde strøk, noko partiet trur vil dempe sentraliseringa og presset på matjorda. Her frå Hana i Sandnes i Rogaland der bustader blir bygd på dyrka jord nær byen i staden for på fjellgrunn nokre kilometer frå. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Bustadbygging: I dag er det krav om utbygging nær kollektivknutepunkt, som ofte er der den beste matjorda ligg. Sp tar til orde for at kommunane må få legge til rette for bygging i spreiddbygde strøk, noko partiet trur vil dempe sentraliseringa og presset på matjorda. Her frå Hana i Sandnes i Rogaland der bustader blir bygd på dyrka jord nær byen i staden for på fjellgrunn nokre kilometer frå. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Tidligere fylkesleder i Senterungdommen varslet om upassende seksuell oppførsel