Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp kritiserer bøndenes kjøtt- og melkereklamer

Sps Geir Pollestad mener at reklamer med syngende kyr og bønder som bærer på grisene sine skaper et glansbilde av norsk matproduksjon. – Forbrukerne tror ikke på det.

Nortura får kritikk av Senterpartiet for å skape et glansbilde av norsk matproduksjon. Foto: Skjermdump Gilde-reklame
Nortura får kritikk av Senterpartiet for å skape et glansbilde av norsk matproduksjon. Foto: Skjermdump Gilde-reklame

– Dyrevernsorganisasjonene viser fram skrekkbilder. Det samme gjør Mattilsynet når de finner dårlig dyrevelferd under sine tilsyn, de deler ikke bilder eller viser til tilsyn der dyrevelferden har vært bra. Jordbruket svarer på det ved å vise fram glansbilder, sier Geir Pollestad (Sp) til Nationen.

– Falske og misvisende fremstillinger av norsk matproduksjon er med på å ødelegge debatten om hva som er god dyrevelferd. Jeg tror at virkeligheten på en helt vanlig gård er god nok til at de aller fleste vil mene at dyrevelferden er god nok, sier han.

Kritikken fra Pollestad mot Nortura og Tine kom under det landbrukspolitiske stormøtet i Varhaug i Rogaland i forrige uke.

Tema for debatten var dyrevelferd.

Det var i sitt innlegg i forkant av debatten at Pollestad valgte å kritisere Nortura og Tine for enkelte reklamer som har gått på TV de siste månedene.

Det er synd at det er ytterpunkter som definerer hva som er livet på norske gårdsbruk.

Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet

– Forbrukerne tror ikke på det

Pollestad sikter blant annet til Gildes Edelgris-reklame som er en del av prosjektet Griseløftet, som startet for nesten tre år siden. Tanken bak prosjektet er blant annet å skape mer positiv oppmerksomhet og å rette opp inntrykket av industrien.

Produktserien med svinekjøtt er fra griser som er produsert med bedre dyrevelferdsstandard enn minstekravet i Norge. Målet med å relansere edelgrisen var at det skal øke både etterspørselen etter svinekjøtt og tilliten til norsk svineproduksjon.

– Min oppfordring til Gilde og Tine er at de må slutte med reklamer som viser dyr som snakker og synger og bønder som bærer rundt på grisene sine. Det skaper feil inntrykk og da tror forbrukerne heller ikke på det. Det vi må gjøre er i vise fram det virkelig liv på gården, sier Pollestad.

– Hvis befolkningen hadde fått presentert hvordan det faktisk er å drive med dyr og matproduksjon, tror jeg at de ville fått et mye bedre innblikk og forståelse av hvorfor norsk matproduksjon er bra og driver med god dyrevelferd, sier han.

Vi er til stede både på tradisjonelle reklameflater og på andre arenaer i samfunnsdebatten. I sum mener jeg vi gir folk et realistisk innblikk i vår verdikjede.

Eskil Pedersen, assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura

– Skal reklamen fra bøndene i større grad gjenspeile virkeligheten, mener du?

– Når det er så mye oppmerksomhet rundt hvordan maten blir produsert, så må landbruket gå foran å vise dette. Landbrukets organisasjoner og samvirkebedrifter bør vise et ekte bilde av landbruket. Nå er det ytterpunktene som vises, sier han.

– Når folk får mindre kunnskap enn før om matproduksjonen, blir det mer feiloppfatninger og ekstremisme og mistillit. Det er synd at det er ytterpunkter som definerer hva som er livet på norske gårdsbruk, sier Pollestad.

Han mener også at opplysningskontoret for kjøtt heller burde vise hvordan biffen produseres fremfor hvordan den skal stekes.

– Omsetningsavgiften til bøndene burde blitt brukt til å vise virkeligheten til befolkningen, sier han.

Nortura: – Positiv utvikling

Assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura. Eskil Pedersen, mener at de gir folk et realistisk innblikk i deres verdikjede.

– Det har blitt mer fokus på dyr og gården også i reklamene våre de siste årene. Det synes vi er en positiv utvikling. Vi er til stede både på tradisjonelle reklameflater og på andre arenaer i samfunnsdebatten. I sum mener jeg vi gir folk et realistisk innblikk i vår verdikjede. Reklamefilm blir selvsagt ofte stilisert i forhold til virkeligheten, men vi vet at forbrukerne har likt denne filmen veldig godt, og at budskapet om at vi er opptatt av dyrevelferd har nådd gjennom. Så kan man selvsagt diskutere om det er bør være enda mer dokumentarisk, sier han.

Pedersen viser til at de nylig har produsert en film på sine sosiale kanaler som viser ungdommer som besøker et grisehus og som får spørsmål om sin opplevelse av det.

– Da får vi ærlige svar. Så vi er overhodet ikke redd for å vise virkeligheten som den er, sier han.

– Det er helt essensielt for oss å ha forbrukernes tillit. Vi opplever at de fleste vet at reklame bruker sine virkemidler for å få fram poengene. Men vi viser fram forholdene på gården og i produksjonen både gjennom pressen og på sosiale medier, sier han.

Vi ønsker å vise norsk melkeproduksjon slik den er, og det mener vi at vi gjør, men kyr skal ikke være mennesker.

Lars Galtung, direktør for kommunikasjon og bærekraft i Tine

– Må appellere til hjerte og hjerne

Direktør for kommunikasjon og bærekraft i Tine, Lars Galtung, understreker at de skal være bevisste på hvordan de fremstiller dyrenes liv.

– Kommunikasjonen må også appellere til hjerte og hjerne. Vi er klar over de utfordringene Pollestad nevner og gjør nøye vurderinger av konsepter. Tines melkebønder jobber hardt med dyrevelferd hver dag og er ikke redde for å bli sett i kortene. At vi derfor må bli enda bedre til å få frem den gode jobben som norske bønder gjør, tar vi velkommen imot. Vi har svært friske dyr i Norge sammenlignet med andre land og det er ikke noe Norge kan ta for gitt – det må vi også nå ut med til forbrukerne, sier han.

– Er syngende og pratene kyr veien å gå for å få folk til å drikke mer melk?

– Nei, hovedvirkemiddelet for å øke salget er innovasjoner som svarer ut folks forventninger til bærekraft, sunnhet og andre forbrukerbehov. Vi må bli enda bedre til å treffe på kjedenes og forbrukernes behov – og det er vi i gang med, sier han.

– Tine viser ikke bare blankskurte fjøs og glansbilder, men også reelle beskrivelser om livet på gården og om kyr flest. Vi ønsker å vise norsk melkeproduksjon slik den er, og det mener vi at vi gjør, men kyr skal ikke være mennesker. Derfor tror vi heltene i fremtidig kommunikasjon er norske bønder, de gjør en helt fantastisk jobb som folk flest ikke er klar over, sier han.

Kunne dere i større grad brukt TV-reklamene som en kommunikasjonskanal for å vise hvordan norsk melk faktisk blir produsert?

– Ja, det er noe vi ser på, men det må fortelles historier med vidd og humor som er relevante for forbrukerne. Det er ingen som orker å se på introvert skryt. Vi må fortelle historier som engasjerer og som gir de lyst til å kjøpe norske Tine-produkter fremfor andre, sier han.

Neste artikkel

Gjelsvik avviser hestehandel om kommuneoppløsninger