Sp: – Juks å framstille det som inntektspengar

Sp kallar det juks å framstille summen på 130 millionar kroner, som Venstre og regjeringspartia vil ha i tillegg til ramma i jordbruksoppgjeret, som inntektsgivande for bøndene.

Inntektsgap: Geir Pollestad (Sp) seier forslaget som Venstre, Høgre og Frp går inn for vil bønder 3700 kroner per årsverk mindre i inntektsvekst enn andre grupper ligg an til å få. Foto: Siri Juell Rasmussen

Jordbruksoppgjeret

Jordbruksforhandlingane mellom staten og bondeorganisasjonane enda i år med brot.

Tilbodet frå staten på 410 mill. kr er sendt til Stortinget. Det gir ca 8000 kr pr. årsverk i potensiell inntektsvekst, mot 16.700 kr for andre grupper.

Bondekravet var på 1450 mill. kr, 31.700 kr pr. årsverk.

Stortinget har vedtatt nytt inntektsmål der det heiter at målet er å «redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet».

KrF, Sp, Ap og SV forhandlar om ei ramme på rundt 790 mill. kr som skal gi bønder lik inntektsvekst som andre grupper.

Venstre valde å bryte forhandlingane torsdag kveld. Forslaget deira om 625 mill. kr i ramme, som blir sendt tilbake til partane for sluttforhandlingar, får fleirtal med støtte frå Høgre og Frp.

I forslaget heiter det at det i tillegg vil bli fordelt 130 millionar kroner frå eigenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond (LUF).

– Som å stele lommeboka og be om takk

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

– Mat og Landbruk er en viktig møteplass