Sp: – Juks å framstille det som inntektspengar

Sp kallar det juks å framstille summen på 130 millionar kroner, som Venstre og regjeringspartia vil ha i tillegg til ramma i jordbruksoppgjeret, som inntektsgivande for bøndene.

Inntektsgap: Geir Pollestad (Sp) seier forslaget som Venstre, Høgre og Frp går inn for vil bønder 3700 kroner per årsverk mindre i inntektsvekst enn andre grupper ligg an til å få. Foto: Siri Juell Rasmussen
Inntektsgap: Geir Pollestad (Sp) seier forslaget som Venstre, Høgre og Frp går inn for vil bønder 3700 kroner per årsverk mindre i inntektsvekst enn andre grupper ligg an til å få. Foto: Siri Juell Rasmussen

Jordbruksoppgjeret

Jordbruksforhandlingane mellom staten og bondeorganisasjonane enda i år med brot.

Tilbodet frå staten på 410 mill. kr er sendt til Stortinget. Det gir ca 8000 kr pr. årsverk i potensiell inntektsvekst, mot 16.700 kr for andre grupper.

Bondekravet var på 1450 mill. kr, 31.700 kr pr. årsverk.

Stortinget har vedtatt nytt inntektsmål der det heiter at målet er å «redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet».

KrF, Sp, Ap og SV forhandlar om ei ramme på rundt 790 mill. kr som skal gi bønder lik inntektsvekst som andre grupper.

Venstre valde å bryte forhandlingane torsdag kveld. Forslaget deira om 625 mill. kr i ramme, som blir sendt tilbake til partane for sluttforhandlingar, får fleirtal med støtte frå Høgre og Frp.

I forslaget heiter det at det i tillegg vil bli fordelt 130 millionar kroner frå eigenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond (LUF).

– Som å stele lommeboka og be om takk

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

3 uker gratis


Komplett

Bestill

3 uker gratis

Neste artikkel

Noah krev konsekvensar etter geitegard-avsløring