Sp, Ap og SV einige om betre tollvern og å tette inntektsgap

Dei raudgrøne partia går inn for å bruke tollvernet maksimalt, auke sjølvforsyninga, tette inntektsgap og vurdere å måle inntekta på nivå.

Inntektskamp: Jordbruksoppgjeret i år blei prega av bondeopprør, brot og demonstrasjonar. Nå kjem dei tre raudgrøne partia med ei rekke løfte i retning av betre inntekt for bønder, høgare sjølvforsyning med mat og nye grep i jordbrukspolitikken. Foto: Siri Juell Rasmussen
Inntektskamp: Jordbruksoppgjeret i år blei prega av bondeopprør, brot og demonstrasjonar. Nå kjem dei tre raudgrøne partia med ei rekke løfte i retning av betre inntekt for bønder, høgare sjølvforsyning med mat og nye grep i jordbrukspolitikken. Foto: Siri Juell Rasmussen
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Inntekta til bønder ligg under minstelønn for avløysarar