Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småbrukarlaget: Staten bygger ned matproduksjonen

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene er en aktiv nedbygging av evnen til å produsere mat i Norge, mener Småbrukarlaget.

– Det er et enda sterkere kjør mot å prioritere store bruk på bekostning av små og mellomstore bruk, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, om tilbudet.

Hun mener staten ikke svarer på Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon over hele landet.

– Skal vi ha mulighet til å øke matproduksjonen på norske arealer, så må alle bønder over hele landet få en inntektsøkning. Dette forutsetter at budsjettmidlene økes i forhold til dagens nivå. Staten velger å gjøre det motsatte. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Om kyr, båsfjøs og framtida