Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik vil Bollestad holde svinepesten unna

Lav villsvinbestand, undersøkelse av alle døde villsvin og plakater ved grenseovergangen er blant landbruksministerens løsninger til hvordan Norge skal unngå svinepest.

Å holde villsvinbestanden nede er en av de viktigste tiltakene, mener Bollestad. Dette bildet er fra Sverige der villsvinbestanden er langt større enn i Norge. Foto: Åke Lundin/Mostphotos
Å holde villsvinbestanden nede er en av de viktigste tiltakene, mener Bollestad. Dette bildet er fra Sverige der villsvinbestanden er langt større enn i Norge. Foto: Åke Lundin/Mostphotos

Det er Morten Ørsal Johansen fra Frp som setter søkelys på utfordringer med svinepesten, i et skriftlig spørsmål til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

«Kan statsråden redegjøre for hva hun vil gjøre for å forhindre at afrikansk svinepest sprer seg til Norge?» lyder spørsmålet fra Johansen.

– Alvorlige konsekvenser

Bollestad svarer at hun tar saken på alvor på grunn av de store konsekvensene et utbrudd kan få i Norge.

– Et eventuelt utbrudd av sykdommen vil kunne gi alvorlige konsekvenser for svineholdet. Ut fra mulige konsekvenser er det all grunn til oppmerksomhet om denne dyresykdommen, skriver Bollestad.

Fakta

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom, som fører til død blant griser. All mistanke om smitte skal derfor meldes til Mattilsynet.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr.

I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte.

Tidligere har det vært utbrudd av sykdommen i mange land, blant annet i Afrika, Sør-Amerika og Europa (Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland).

Kilde: Mattilsynet

Ministeren peker på at det er viktig at Mattilsynet arbeider for å unngå svinepest. Blant annet er det satt opp plakater med informasjon på grenseoverganger og rasteplasser, slik at infisert mat ikke ulovlig blir innført til Norge.

Annonse

Handlingsplan i november

Villsvin er også en spreder av sykdommen, og Bollestad ønsker derfor økt oppmerksomhet om det store svinet som de siste årene har kommet til Norge fra Sverige.

Om 15 år er det forventet at det er 40.000 villsvin i Norge.

– Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har derfor bedt Mattilsynet og Miljødirektoratet samarbeide om å lage en handlingsplan med tiltak mot villsvin. Handlingsplanen er planlagt ferdig i november 2019, skriver Bollestad.

Samtidig skal også alle døde villsvin sjekkes for svinepest. Alle jegere får tilbud om gratis kontroll av kjøttet fra villsvin.

Ser til Sverige

Også samarbeid med Sverige vil bli viktig mener Bollestad. Villsvinene som kommer til Norge er innvandret fra Sverige, og hun håper derfor på et tett samarbeid med svenske myndigheter.

– Sverige arbeider også med en handlingsplan for å bremse utbredelsen av villsvin, og det er enighet mellom svenske og norske myndigheter om et samarbeid på dette området. Videre ser jeg at godt samarbeid og god informasjonsutveksling mellom jegere, grunneiere, bønder og myndigheter vil være en forutsetning for å hindre at Afrikansk svinepest etablerer seg i Norge, skriver Bollestad.

Neste artikkel

Snåsa-selskap gikk konkurs – sauebonde fikk krav fra spansk-eid foretak