Slik svarar bondetoppane på kritikken mot avtalen

Situasjonen til hausten kan vere like uavklart, svarar Bartnes, som forsvarar ein jordbruksavtale utan reforhandlings-klausul eller kompensasjonsløfte.

Avtale: Kjersti Hoff, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag, får kritikk for at dei ikkje tok med ein klausul om å reforhandle avtalen seinare eller få kompensasjon neste år. Sjølv meiner dei det var rett å inngå ein forenkla avtale i år. Foto: Siri Juell Rasmussen
Avtale: Kjersti Hoff, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag, får kritikk for at dei ikkje tok med ein klausul om å reforhandle avtalen seinare eller få kompensasjon neste år. Sjølv meiner dei det var rett å inngå ein forenkla avtale i år. Foto: Siri Juell Rasmussen
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Bondelaget måtte krympe planlagt kontorbygg