Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny rapport: Hver nordmann må kutte kjøttforbruket med 100 gram per dag

Nordmenn må mer enn halvere kjøtt- og sukkerforbruket, grønnsaker må bli en større del av dietten, mens potet-inntaket må kuttes konkluderer den nye EAT-rapporten.

Nordmenn må kutte kjøttforbruket med nesten 100 gram, ifølge EAT-rapporten. Bildet viser lederen av EAT, Gunhild Stordalen. Foto: Siri Juell Rasmussen.
Nordmenn må kutte kjøttforbruket med nesten 100 gram, ifølge EAT-rapporten. Bildet viser lederen av EAT, Gunhild Stordalen. Foto: Siri Juell Rasmussen.

Målet med rapporten har vært å kunne gi en fasit for hva som er et bærekraftig og sunt kosthold.

– Kan vi gi en framtidig befolkning på 10 milliarder mennesker et sunt kosthold innenfor planetens grenser? Det har vært spørsmålet forskerne har forsøkt å svare på.

I rapporten som ble publisert klokken 00.30 natt til torsdag står det at jordens befolkning må halvere kjøttforbruket, samtidig som man spiser dobbelt så mye nøtter, grønnsaker og frukt. I tillegg må inntaket av stivelsesholdige grønnsaker som blant annet potet ned.

Fakta

Her er hovedinnholdet i rapporten

Å fø en befolkning på 10 milliarder mennesker innen 2050 sunne og bærekraftige kosthold vil være umulig uten å endre matvaner, forbedre matproduksjon og redusere matavfall – men forandring er mulig, ifølge de første vitenskapelige målene for et sunt og bærekraftig matsystem.

Et slikt kosthold har et totalt kaloriinntak på omtrent 35 % fullkorn og rotgrønnsaker, proteinkilder hovedsakelig fra planter – i tillegg omtrent 14g rødt kjøtt og 500g grønnsaker og frukt per dag.

Usunt kosthold er blant de fremste årsakene til dårlig helse verden over og ved å følge The planetary Health diet er det mulig å forhindre omtrent 11 millioner for tidlige dødsfall per år.

Dette kostholdet holder seg innenfor planetens tålegrenser for matproduksjon, der iblant bruk av landarealer, næringsstoffer, ferskvann og reduksjon i det biologiske mangfold og klimaendringer.

14 gram kjøtt per dag

Forskerne har kommet fram til at større deler av kaloriinntaket vårt bør komme fra fullkorn og knollvekster. Proteinene bør komme fra planter.

I tillegg kan vi spise 14 gram kjøtt per dag, mot 113 gram som er dagens normal i Norge. Det tilsvarer to kjøttmiddager per måned. Dette er fordelt på ku-, lam- og grisekjøtt, mens det er åpent for å spise 29 gram fjørfe per dag. For egg ligger det daglige inntaket på 13 gram, mens det for fisk ligger på 28 gram. Frukt og grønnsaksinntaket daglig bør til sammen ligge på 500 gram.

– Maten vi spiser og måten den er produsert på er avgjørende for menneskers og planetens helse, og vi gjør dette seriøst galt for øyeblikket, sier en av kommisjonens forskere, professor Tim Lang, City, University of London, i en pressemelding som ble publisert i natt.

Forskerne mener rapporten for første gang gir svar på hvordan kostholdet til verdens befolkning må se ut, slik at politikerne har noe å gå ut ifra når de skal arbeide med å lage nasjonale og internasjonale regelverk for matproduksjon.

– Fem viktige miljøsystemer regulerer planetens tilstand. Vår definisjon av bærekraftig matproduksjon krever at vi ikke utvider jordbruksarealet, beskytter eksisterende biologisk mangfold, reduserer vannforbruket og disponerer vannressurser ansvarlig, reduserer utslipp av nitrogen og fosfor, sørger for nullutslipp av karbondioksid og ikke forårsaker ytterligere økning av metan og nitrogenoksid utslipp, sier en av to hovedforfattere, Johan Rockström.

Slik bør dietten vår se ut i fremtiden, mener forskerne bak EAT-rapporten. Illustrasjon: EAT-Lancet kommisjonen
Slik bør dietten vår se ut i fremtiden, mener forskerne bak EAT-rapporten. Illustrasjon: EAT-Lancet kommisjonen

– En jordbruksrevolusjon

Forskerne har også sett på noen eksempler på hvilke forandringer som må gjøres hvor. Ettersom dietten er global, vil det være store forskjeller på hvilke endringer som må gjøres hvor i verden.

I Nord-Amerika spiser man for eksempel 6,5 ganger anbefalt kjøttmengde, mens land i Sør-Asia spiser halvparten av den anbefalte mengden.

– Dette er ingenting mindre enn en ny, global jordbruksrevolusjon. Det finnes ingen mirakelkur for å bekjempe skadelig matproduksjonspraksis, men ved å definere og kvantifisere trygge operasjonelle rammer for matsystemer kan vi identifisere kosthold som vil ivareta menneskers helse og støtte opp under miljø og bærekraft, sier Rockström.

Slik bør matinntaket vårt per dag være, sammenlignet med dagens dietter.  Illustrasjon: EAT-Lancet kommisjonen
Slik bør matinntaket vårt per dag være, sammenlignet med dagens dietter. Illustrasjon: EAT-Lancet kommisjonen

37 eksperter og forskere innen helse, landbruk, statsvitenskap og miljø har arbeidet på dugnad med rapporten. I spissen for det hele står det svenske professoren Joahn Rockström og lege Walter Willett, som begge vil være til stede når rapporten presenteres i aulaen på Universitetet i Oslo i ettermiddag. Der er også leder for organisasjonen EAT, Gunhild Stordalen.

– Vi ser at denne rapporten er viktig fordi vi til nå ikke har hatt klart hvordan dietten vår skal se ut for at den skal være sunn, både for kroppen og jorda. Det har gjort det vanskelig for myndigheter og industrien å gjøre noe med problemene vi står overfor, har forskningsleder i EAT, doktor Fabrice DeClerck tidligere sagt til Nationen.

Fakta

Dette er EAT

Et selskap som eies av Stordalen Foundation, Stockholm Resilience Center og Wellcome Trust.

Skapt og ledes av Gunhild Stordalen.

Startet opp i 2013.

Selskapet holder til i Norge.

Forsker på matsystemer, og hvordan disse må endres for å bremse klimaforandringene.

Dietten som presenteres i rapporten skal: redusert global oppvarming, minsket tap av biologisk mangfold, sørge for færre forstyrrelser av nitrogen- og fosforsykluser, og lavere bruk av vann- og arealressurser

Neste artikkel

Vil redusere nitrogenutslipp ved å kjøpe opp land