Slår alarm om svekka beredskap for avløysing

Regjeringa vil avvikle tilskotet til avløysing ved ferie og fritid. Bønder og avløysarlag fryktar det vil gå på helsa laus og gi svekka sjukeberedskap.

Åtvarar: Forslaget til regjeringa kan gå på helsa laus for bøndene, åtvarar bonde Sven Reiersen. Alle foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Åtvarar: Forslaget til regjeringa kan gå på helsa laus for bøndene, åtvarar bonde Sven Reiersen. Alle foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Regjeringa vil heller bruke pengane til å auke husdyrtilskota og argumenterer med at det gir bonden større fridom til å velje kva pengane skal brukast til.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Mattilsynet foreslår nye tiltak som kan koste opptil 2 millioner kroner