Slaktar forslag om å fjerne beitetilskotet

Avvikling av beitetilskotet er i strid med Stortingets vilje, ifølgje bondetoppar, som slaktar statens forslag. Staten avviser å bryte stortingsviljen.

Beitekutt: Fleire bønder vil ifølgje bondetoppar tape 50.000 kroner på at staten vil avvikle det generelle beitetilskotet. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Beitetilskota

I tilbodet i jordbruksoppgjeret vil staten avvikle det generelle beitetilskotet, som i dag går til 638.000 storfe og vel 2,5 mill. småfe. Satsane er i dag på 428 kr per storfe og 57 kr pr småfe.

Av kuttet på 416 mill. kr skal 90 mill. kr overførast til auka arealtilskot til innmarksbeite ved at faktoren går opp frå 0,6 til 0,8. Resten skal gå til auka utmarksbeitetilskot, ved at satsen går opp 52 kr pr småfe og 812 kr pr storfe.

Kuttet er på 416 millionar kroner. Pengane blir i staden fordelt på 90 millionar kroner i auka arealtilskot for innmarksbeite og resten til auka beitetilskot til utmark.

– Omgår Stortinget

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Mattilsynet har påvist sykdom som kan gi hjernebetennelse hos geit