Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Skulle bare mangle at de ikke får en rimelig erstatning

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes mener det er rett og rimelig at erstatningsordningen ved smitte av antibiotikaresistente bakterier endres.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har offentliggjort at det blir endring i MRSA-erstatningen til bønder. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes mener det er bra at myndighetene tar grep. (Bildet er tatt i en annen anledning). Foto: Siri Juell Rasmussen
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har offentliggjort at det blir endring i MRSA-erstatningen til bønder. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes mener det er bra at myndighetene tar grep. (Bildet er tatt i en annen anledning). Foto: Siri Juell Rasmussen

– Når svinebøndene må sanere, gjør de en jobb først og fremst for folkehelsa. Da skulle det bare mangle at de ikke får en rimelig erstatning, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag på organisasjonens nettside.

Fredag ble det kjent at landbruksministeren Olaug Bollestad (KrF) ber Landbruksdirektoratet og Mattilsynet om å endre retningslinjene for sanerings- og erstatningsordningen for bønder som får LA-MRSA-smitte i grisehuset.

Fakta

MRSA

MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika.

I svinebesetninger kan LA-MRSA, dyreassosiert MRSA, påvises på hud, i slimhinner og i miljøet i grisehuset.

Mattilsynet samler inn prøver fra svinebesetninger. Veterinærinstituttet analyserer prøvene. Ved positive prøver må dyrene slaktes og grisehuset saneres, bakteriene må fjernes.

Flere bønder har selv betalt, eller forventer å betale, store summer etter å ha fått LA-MRSA i grisehuset.

Bakterien kan smitte fra griser til mennesker, men gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske personer. MRSA kan få alvorlige konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse.

Kilde: Veterinærinstituttet/NTB/Nationen

Annonse

Landbruksdirektoratet utarbeidet nye retningslinjer i 2017, som har gitt reduksjon i erstatningen på innredning og utstyr i forbindelse med saneringen. Bollestad har bedt om at bruksverdien i grisehusene i større grad skal tas med i betraktningen.

– Når endringer i regelverket slår uheldig ut, er det bra at myndighetene tar grep og retter opp, sier Bartnes.

Bondelaget skal fortsette å følge med på utviklingen av den nye erstatningsordningen, forsikrer Barnes.

– Helt siden første svinebesetning måtte sanere, har Bondelaget stått på for å få gode ordninger for erstatning. Norge er, så vidt vi vet, det eneste landet i verden som slakter ut hele besetningen ved funn av LA-MRSA-bakterier. Slik hindrer vi at det bygger seg opp smittereservoarer som kan smitte til mennesker.

Neste artikkel

Bonde dømt for brudd på dyrevelferdsloven etter svinedokumentar