Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skogeierforbundet mener ulvedom vil øke konfliktnivået

Lagmannsretten var delt da dommen om ulveforvaltning ble avsagt. Det skaper usikkerhet, mener Norges Skogeierforbund.

Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, mener dommen skaper usikkerhet. Foto: Siri Juell Rasmussen
Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, mener dommen skaper usikkerhet. Foto: Siri Juell Rasmussen

Onsdag falt dommen i Borgarting lagmannsrett etter at WWF saksøkte staten for ugyldig vedtak av felling av ulv. WWF fikk medhold i to av tre vedtak.

– Med en delt lagmannsrett og at konklusjonen til flertallet er trukket under en «viss tvil», er det skapt ny usikkerhet i forvaltningen av ulv. Vi forventer derfor at Klima- og miljødepartementet anker saken til Høyesterett, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, i en pressemelding.

Norges Bondelag har også vært tydelige på at de ønsker at saken skal ankes.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) avviste ikke onsdag at dommen kan bli anket til Høyesterett, men mener at det fortsatt er for tidlig å ta stilling til ankespørsmålet.

Det var vedtak om uttak av Julussa- og Osdalen-reviret fra i desember 2017 og felling av tre ulvevalper i samme revir i februar 2018, som var ugyldige.

Bedre begrunnelser fra departementet

Naturmangfoldsloven paragraf 18 var sentral i dommen, og særlig hvordan bokstav b og c skal tolkes. De omhandler å beskytte planter, dyr og økosystemer, og å avverge skader på avling og dyr.

Flertallet i lagmannsretten mener uttakene var for svakt og lite konkret begrunnet i lovverket fra Klima- og landbruksdepartementets side. Skogeierforbundet viser til at lagmannsretten uttrykker på flere punkt at det er vanskelig å se hvordan departementet har kommet fram til sin konklusjon.

– Dommen burde være et signal til departementet om at de må legge mer vekt på å begrunne sine vedtak på en tilfredsstillende måte i slike saker, sier Skorge.

Lettere utredning for rovviltnemndene

– Landbruks- og utmarksnæringene har i lengre tid krevd at det må settes av særskilte utredningsressurser som rovviltnemndene kan benytte i sitt arbeid. Dommen fra lagmannsretten viser med all tydelighet at dette er tvingende nødvendig for å unngå at manglende utredning hindrer framtidig uttak av rovvilt i tråd med stortingsforlikene, sier Skorge.

Han mener befolkningens tillit til politikerne avhenger av at bestandsmålene følges opp.

– Dommen slik den foreligger nå, vil dessverre bringe oss i feil retning og øke konfliktnivået, sier Skorge.

Neste artikkel

Er du redd for å møte bjørn i sommer? Slik oppfører du deg