Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Selv etter påbudet bruker ikke flertallet av norske bønder traktorbelte hver gang

I 2020 ble det påbudt å bruke sikkerhetsbelte i traktor. På tross av dette er det kun 13,6 prosent som alltid bruker belte.

Uansett om du kjører på vei eller jorde skal setebeltet brukes. Illustrasjonsfoto: Lars Johan Wiker
Uansett om du kjører på vei eller jorde skal setebeltet brukes. Illustrasjonsfoto: Lars Johan Wiker

En undersøkelse utført av Agri analyse på vegne av banken Landkreditt viser at 13,6 prosent av norske bønder bruker sikkerhetsbelte hver gang de kjører traktor. Dette på tross av at det i juli 2020 ble innført påbud om bruk av traktorbelte.

33,9 prosent oppgir at de som regel spenner på seg beltet, mens 36,7 prosent svarer at beltet benyttes noen ganger og 11,6 prosent medgir at de aldri bruker det.

– Det betyr at snaut halvparten har forholdsvis gode vaner på dette området, men bare én av sju overholder beltebestemmelsene til punkt og prikke, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring, i en pressemelding.

Videre viser undersøkelsen at kvinnelige bønder oppgir at de bruker belte oftere enn menn. Det samme gjelder bønder under 30 år, sammenlignet med eldre.

Innførte påbud

Påbudet som ble innført i fjor gjelder all kjøring i traktor, enten det er på et flatt jorde eller en trafikkfylt vei.

– Mange anser det ikke som nødvendig med setebelte i traktor. De skal kjøre korte avstander, og kanskje ofte inn og ut av traktoren, sa Heidi Synnøve Blekkan, seniorrådgiver og nasjonal koordinator innen landbruk i Arbeidstilsynet til Nationen i fjor sommer.

Annonse

Hvert år skjer det alvorlige ulykker med traktor, og i perioden 2014 til 2019 omkom fire personer i ulykker.

– Landbruket er blant næringene med flest dødsulykker i forhold til antall sysselsatte. Våre gjennomganger viser dessuten at traktorulykker står for rundt halvparten av disse dødsulykkene, sier Heidi Synnøve Blekkan i pressemeldingen.

Stor betydning

Blant annet i situasjoner med velt, påkjøring og steiling vil setebelte kunne ha stor betydning for utfallet, ifølge Blekkan.

– Mange alvorlige ulykker kunne vært unngått hvis føreren hadde brukt belte. Utfallet blir altfor ofte fatalt fordi føreren kastes ut av traktorhytta og får traktoren over seg. Med setebelte ville vedkommende sannsynligvis reddet livet.

I de nye reglene er det gjort unntak fra kravet om å bruke setebelte ved blant annet kjøring på islagt vann og ved arbeid der en må gå inn og ut av traktoren hele tiden.

Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgiving, fortalte til Nationen i fjor at de har hatt mye oppmerksomhet på temaet.

– Setebeltet avgjør om du skal overleve eller omkomme i en traktorulykke, sa han.

Neste artikkel

Kan de endre tysk landbruk?