Seks sluttar med mjølk utan at talet på bønder går særleg ned

Når seks samdriftsbønder sluttar med mjølk, vil det i liten grad vise i statistikken som landbruksministeren skryter av er «nær uendret».

Nedlegging: Rune Paulsrud er ein av dei seks samdriftsdeltakarane i Steinkjer som sel mjølkekvotane. Sjølv om dei er seks som sel kvotane, så vil det i statistikken for tilskotssøkander forsvinne langt færre bruk. Paulsrud seier statistikken derfor lett kan bli misvisande. Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa
Nedlegging: Rune Paulsrud er ein av dei seks samdriftsdeltakarane i Steinkjer som sel mjølkekvotane. Sjølv om dei er seks som sel kvotane, så vil det i statistikken for tilskotssøkander forsvinne langt færre bruk. Paulsrud seier statistikken derfor lett kan bli misvisande. Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Her vil Kjersti og Oddmund bygge nytt fjøs – må trolig doble produksjonen