Seks av ti fjøsbranner har ukjent årsak

Mer enn 60 prosent av fjøsbrannene blir ikke oppklart. – Det er ofte lite å gå etter, sier Gjensidige.

Ukjente årsaker: I seks av ti branner i driftsbygninger i landbruket finner ikke politiet årsaken til brannene, mot to av ti ukjente brannårsaker i bygningsbranner generelt. Foto: Johnny Larsen / NTB scanpix
Ukjente årsaker: I seks av ti branner i driftsbygninger i landbruket finner ikke politiet årsaken til brannene, mot to av ti ukjente brannårsaker i bygningsbranner generelt. Foto: Johnny Larsen / NTB scanpix

Brann i landbruket

Siden 2000 og fram til 2016 har det blitt registrert skadeutbetalinger for 3,4 milliarder kroner fordelt på 2.763 branner, som følge av branner på driftsbygninger i norsk landbruk.

Fram til 2008 er det rapportert alle branner med skadeutbetaling over 50.000 kroner. Fra 2009 er det rapportert alle branner med skade-utbetaling over 100.000 kroner. Produksjonstapene er ikke tatt med i utregningen.

Fra år 2000 og fram til 2016 er det registrert 514 fjøsbranner med husdyrhold i norsk landbruk.

Over 60 prosent av brannene i driftsbygninger med husdyrhold har ukjent årsak, viser tall fra Direktoratet for samfunn og sikkerhet (DSB). Den siste undersøkelsen ble utført i 2012, men utviklingen har ikke endret seg med årene, ifølge Landbrukets brannvernkomité og Gjensidige. I bygningsbranner generelt er andelen ukjente brannårsaker 23 prosent.

Få vitner

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

100 dager for 100 kr

VÅRT BESTE TILBUD!

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Gårdsdammen – fra utskjelt til artsrik oase