Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Se video: Fanger en hel villsvinfamilie med mobilstyrt jaktteknologi

Amerikanske forskere har utviklet en felle som kan fange hele villsvinfamilier. Veterinærinstituttet er ikke overbevist.

Mobilstyrt jaktteknologi kan fange en hel villsvinfamilie. Veterinærinstituttet er ikke overbevist. Foto: Skjermdump / Youtube
Mobilstyrt jaktteknologi kan fange en hel villsvinfamilie. Veterinærinstituttet er ikke overbevist. Foto: Skjermdump / Youtube

Forskere ved det amerikanske forskningsintituttet Noble Research Institute, som jobber med landbruksrelatert forskning, har de siste årene utviklet teknologien som kalles BoarBuster.

Teknologien består av en inngjerding som henger i lufta, i midten blir det lagt ut mat for villsvinene. Når villsvinene vandrer innenfor det området som inngjerdingen dekker, blir jegeren varslet på mobilen, og man kan få opp en direktevideo fra stedet hvor fellen er plassert. Når alle dyrene har tatt plass innenfor innretningen kan man via et tastetrykk på mobilen senke gjerdet, slik at hele villsvinfamilien blir sperret inne.

Ifølge Boarbusterens nettsider forårsaker villsvin skader for to milliarder dollar årlig i USA.

– Risiko

Villsvin-ekspert og svinehelseansvarlig i Veterinærinstituttet Carl-Andreas Grøntvedt er usikker på hvordan teknologien vil fungere i det lengre løp.

– Jeg kan bare bedømme videoen og den ser jo ut til å effektivt fange villsvinene i de eksemplene som her vises. Hvordan dette fungerer i en lengre serie med levende fanging av villsvin kan vi ikke uttale oss om. Det kan for oss synes som om det er stor risiko for at dyra rekker å reagere når fella utløses, og på den måten rekke å være på vei ut av fella når innhengningen nærmer seg bakken. Det vil i så tilfelle medføre en stor risiko for at en eller flere villsvin kan komme i klem eller på annen måte skades når innhegningen utløses og detter ned, sier Grøntvedt.

– Mener du dyrevelferden vil bli tatt vare på ved en slik felle?

Annonse

– Det vil til dels avhenge av hvorvidt noen villsvin kommer i klem når ringen slippes, noe som høyst sannsynlig ikke vil drepe villsvinene umiddelbart, men derimot påføre dem betydelig smerte og lidelse. For ville dyr er det svært stressende å bli fanget/innestengt, men tiden det tar til de enten slippes fri eller avlives, og måten en slik avliving gjennomføres, vil påvirke graden av opplevd stress og lidelse, sier Grøntvedt.

Storstilt jakt i Polen

I Europa har Polen den siste tiden varslet masseskyting av villsvin, i et forsøk på å få bukt med den afrikanske svinepesten som har utviklet seg i flere land, spesielt i Øst-Europa, men også i Belgia.

Masseskytingen har fått miljøbevegelsen i landet til å reagerer med sinne, og mener at det ikke vil stoppe den afrikanske svinepesten.

– Massakeren av villsvin vil ikke stoppe spredninga av svinepest, den vil bare sprede viruset vestover i Polen, sea Mikolaj Golachowski til The Guardian nylig.

Heller ikke Grøntvedt i Veterinærinstitutet har tro på den fremgangsmåten.

– Det europeiske Mattilsyn har publisert undersøkelser som viser at intensiv jakt i områder med afrikansk svinepest på villsvin, medfører økt risiko for spredning av sjukdommen fordi uro og økt aktivitet fører til at dyra trekker ut av området. De har også vurdert at reduksjon av villsvinbestander gjennom intensivert ordinær jakt først og fremst er et aktuelt tiltak i områder der afrikansk svinepest ikke er påvist, sier Grøntvedt og legger til:

– Veterinærinstituttet støtter EFSAs vurdering på dette området. Jeg kjenner ikke til detaljene i planene fra Polen, og har derfor ikke bakgrunn til å spesifikt uttale meg om disse.

Neste artikkel

Nordmann investerer tresifret millionbeløp i østeuropeisk svineproduksjon